Til innhold
Rusomsorg

Ledige plasser i langtids rusinstitusjoner

Stengte tilbud for å hindre koronasmitte

De fleste av kommunens tjenester, tilbud og arrangement er nå stengt eller avlyst inntil videre. Det gjøres for å hindre spredning av viruset og holde befolkningen trygg.

Denne siden er laget for fagpersoner innen rusomsorg. Hvis du vil søke plass på rusinstitusjon, les mer her

 

Viktig informasjon i forbindelse med utbrudd av koronavirus


Som et ledd i vårt beredskapsarbeid, har det blitt tilrettelagt for å benytte Vestli rehabiliteringssenter til personer med rusproblemer med påvist koronasmitte fom tirsdag 24. mars. 
Valget av Vestli bygger på en helhetlig vurdering av byggets egnethet med isolerte boenheter og tilrettelegging for helse- og smittevernsfaglig arbeid.
Tilbudet vil være tilgjengelig for Oslo kommune, herunder bydeler og spesialisthelsetjenesten, og for brukere som allerede har et institusjonstilbud.

For innsøking til Vestli isolasjonsenhet, kontakt vakthavende sykepleier på telefonnummer: 22 78 73 70.
Vi jobber parallelt med løsning for brukere som vil kunne ha behov for karanteneopphold.

 

Velferdsetaten har innført midlertidig inntaksstopp ved følgende rusfire institusjoner:

- Stensløkka ressurssenter
- Haugenstua ressurssenter
- Vestli rehabiliteringssenter
- Gjennomgangsleiligheter med booppfølging

Det vil fra og med 02.04.20, ikke lenger være inntakstopp ved disse. I og med at Vestli rehabiliteringssenter nå fungerer som en isolasjonsenhet, vil det ikke være mulig å søke et ordinært opphold på Vestli før situasjonen er endret. 


Midlertidig endring i søknadsrutine i forbindelse med utbrudd av koronavirus 

Søknad om institusjonsplass (opphold over 3 mnd.) sendes anonymisert per e-post til fellesinntak@vel.oslo.kommune.no
Dette innebærer at søknadsskjema + vedlegg må gjennomgås og sensitive opplysninger skjules for skanning og oversendelse. Det trengs nå kun et muntlig samtykke fra søker, i og med at underskrift fra søker skal skjules ved skanning og oversendelse. 
Merk at søknadsskjemaet også kan fylles ut digitalt og må ikke nødvendigvis skrives ut, fylles ut for hånd og skannes til e-post.

Når søknad er sendt vil det være nødvendig at saksbehandler fra bydel/NAV kontakter oss per telefon for å informere om at søknad er på vei, samt gi nødvendig personinfo om søker.
Ta kontakt med Andreas Hoff på telefon 95923702, Silje Jensen på telefon 90748677 eller Mikal Råheim på telefon 93037179.


 

Ledige plasser - oppdatert 01.04.2020

 

Tabellene viser ledige plasser i langtids rusinstitusjoner. Dette gjelder institusjoner som i utgangspunktet har en botid på mer enn tre måneder, og hvor søknaden skal via Felles inntak i Velferdsetaten. Tabellene oppdateres 2-3 ganger i måneden.

Tabellene viser disponible plasser, ikke rom som er under klargjøring eller oppussing.

Ventelisten inkluderer brukere som har fått vedtak om plass, men hvor innflytting er planlagt noe frem i tid. Dette gjelder for eksempel brukere som ikke er ferdig behandlet i spesialisthelsetjenesten.

Rehabilitering - Aktiv rus/noe rusmiddelbruk
InstitusjonAntall plasser totaltKjønnLedige plasserSøkerlisteVenteliste
Bjørnerud rehabiliteringssenter22m001
Bygdøy rehabiliteringssenter19m420
Karlsborg rehabiliteringssenter19m140
Lassonløkken rehabiliteringssenter10m111
Liakollen rehabiliteringssenter19k/m030
- Avdeling Dyretråkket6k/m010
Veien videre6k/m000
Østensjøveien hus26k000

 

Rehabilitering - Rusfritt
InstitusjonAntall plasserKjønnLedige plasserSøkerlisteVenteliste
BoSatt30k/m020
Fredheim20k/m221
Gjennomgangsleiligheter med bo-oppfølging22k/m110
Haugenstua ressurssenter26k/m222
Stensløkka ressurssenter17k/m140
Tyrili rehabilitering20k/m113
Vestli rehabiliteringssenter32k/m000

 

Omsorgsinstitusjoner - Aktiv rus/noe rusmiddelbruk
InstitusjonAntall plasserKjønnLedige plasserSøkerlisteVenteliste
Adamstuen omsorgssenter43k/m560
Blindern omsorgssenter20k/m000
Den Åpne Dør, Frelsesarmeen21k/m143
Enga, Kirkens bymisjon35k/m031
Heimen26k/m230

 

Omsorgsinstitusjoner - Rusfrie
InstitusjonAntall plasserKjønnLedige plasserSøkerlisteVenteliste
Syningom omsorgssenter22k/m411

 

Andre institusjoner
InstitusjonAntall plasserKjønnLedige plasserSøkerlisteVenteliste
EXIT unge 18 – 258k/m200
Svingen, Østensjøveien hus (for kvinner med særlige behov)5k020
Ljabruveien boliger10m010

 * Rammeavtalen med Incita avvikles 12.09. 2020. Det tas ikke inn nye brukere til Incita.

Akutt- og korttidsplasser

  • For tildeling av korttidsplass klokken 08:00-15:00, ring telefon 915 45 971.
  • Etter klokken 15:00, møt på  eller ta kontakt med tjenesten for akutt krisehjelp på telefon 23 48 70 90.

Innsøkning og tildeling av ledige korttidsplasser ved Holmen foregår på onsdager kl. 09:00-11:00. Kontakt Holmen på telefon: 22 13 91 40.