Til innhold
Rusomsorg

Ledige plasser i langtids rusinstitusjoner

Denne siden er laget for fagpersoner innen rusomsorg. Hvis du vil søke plass på rusinstitusjon, les mer her

Ledige plasser - oppdatert. 19.02.2020

 

 

Tabellene viser ledige plasser i langtids rusinstitusjoner. Dette gjelder institusjoner som i utgangspunktet har en botid på mer enn tre måneder, og hvor søknaden skal via Felles inntak i Velferdsetaten. Tabellene oppdateres 2-3 ganger i måneden.

Tabellene viser disponible plasser, ikke rom som er under klargjøring eller oppussing.

Ventelisten inkluderer brukere som har fått vedtak om plass, men hvor innflytting er planlagt noe frem i tid. Dette gjelder for eksempel brukere som ikke er ferdig behandlet i spesialisthelsetjenesten.

Rehabilitering - Aktiv rus/noe rusmiddelbruk
InstitusjonAntall plasser totaltKjønnLedige plasserSøkerlisteVenteliste
Bjørnerud rehabiliteringssenter22m120
Bygdøy rehabiliteringssenter19m400
Karlsborg rehabiliteringssenter19m140
Lassonløkken rehabiliteringssenter10m011
Liakollen rehabiliteringssenter19k/m240
- Avdeling Dyretråkket6k/m110
Veien videre6k/m000
Østensjøveien hus26k100

 

Rehabilitering - Rusfritt
InstitusjonAntall plasserKjønnLedige plasserSøkerlisteVenteliste
BoSatt30k/m010
Fredheim20k/m240
Gjennomgangsleiligheter med bo-oppfølging22k/m021
Haugenstua ressurssenter26k/m471
Stensløkka ressurssenter17k/m141
Tyrili rehabilitering20k/m201
Vestli rehabiliteringssenter32k/m701

 

Omsorgsinstitusjoner - Aktiv rus/noe rusmiddelbruk
InstitusjonAntall plasserKjønnLedige plasserSøkerlisteVenteliste
Adamstuen omsorgssenter43k/m560
Blindern omsorgssenter20k/m155
Den Åpne Dør, Frelsesarmeen21k/m033
Enga, Kirkens bymisjon35k/m042
Heimen26k/m320

 

Omsorgsinstitusjoner - Rusfrie
InstitusjonAntall plasserKjønnLedige plasserSøkerlisteVenteliste
Syningom omsorgssenter22k/m1150

 

Andre institusjoner
InstitusjonAntall plasserKjønnLedige plasserSøkerlisteVenteliste
EXIT unge 18 – 258k/m200
Svingen, Østensjøveien hus (for kvinner med særlige behov)5k002
Ljabruveien boliger10m020

 * Rammeavtalen med Incita avvikles 12.09. 2020. Det tas ikke inn nye brukere til Incita.

Akutt- og korttidsplasser

  • For tildeling av korttidsplass klokken 08:00-15:00, ring telefon 915 45 971.
  • Etter klokken 15:00, møt på  eller ta kontakt med tjenesten for akutt krisehjelp på telefon 23 48 70 90.

Innsøkning og tildeling av ledige korttidsplasser ved Holmen foregår på onsdager kl. 09:00-11:00. Kontakt Holmen på telefon: 22 13 91 40.