Jobb NÅ!

Kontakt

Kontaktperson

Birgitte Hanssen

Telefon

95 04 91 72

Besøksadresse

Hausmannsgate 7, 0186 OSLO

Målgruppe

Målgruppen er rusavhengige pasienter ved Oslo kommunale ruspoliklinikk som ønsker seg ordinær jobb med ordinær lønn. De går jevnlig til rusbehandling og kan i tillegg få tilgang til en jobbspesialist. Gratis tilbud med mulighet for å søke seg inn på eget initiativ.

Tilbud

Rusbehandling og jobbstøtte ved arbeidsinkluderingsmetoden IPS (Individual Placement and Support). 

Enkelt søknadsskjema som kan hentes i Hausmannsgate 7, eller finnes på nettsidene til Oslo kommune. Åpningstider 09:00-16:00. 

Fyll dagene - se alle tilbud her