Alle tilbud

Kontakt

Kontaktperson

Tonje Jevari

Telefon

909 31 860

Besøksadresse

Torggata 9A, 0181 OSLO

Målgruppe

FHNs målgruppe er brukere og brukervenner. Deres medlemmer og tillitsvalgte er både tidligere brukere og aktive brukere, med eller uten problematisk bruk, brukere i LAR, pårørende og ellers ruspolitiske engasjerte og interesserte.

Tilbud

FHN driver oppsøkende virksomhet, tilbyr bistand og oppfølging, og arbeider med smitteforebyggende, overdoseforebyggende og skadereduserende tiltak. De samarbeider formelt med de øvrige brukerorganisasjoner og med mange andre instanser på rusfeltet - kommunale, statlige og private. FHN tilbyr foredrag, ruspolitiske innlegg og brukermedvirkning på individ-, system- og politisk nivå.

Les mer på nettsiden til FHN

Fyll dagene - se alle tilbud her