Yelpi AS

Målgruppe

Yelpi-tjenesten er for to grupper: personer fra 15 år og oppover som ønsker å tjene penger, vil hjelpe andre private mennesker med forefallende, praktiske småtjenester eller sosiale tjenester knyttet til hus og hjem (tilbydere) og de som trenger praktisk hjelp/småtjenester knyttet til hus og hjem (kjøpere).

Tilbud

Tilbydere og kjøpere kan tilby /kjøpe tjenester innenfor 52 ulike tjenester som for eksempel gressklipp, hagearbeid, enkelt malearbeid, husvask, bilvask og sosiale tjenester som besøksvenn, leksehjelp, barnepass osv.

Yelpi er en trygg og enkel tjeneste og garanterer brukerne sine hvit betaling og håndtering av skatterapportering.

Les mer på nettsiden til Yelpi AS

Fyll dagene - se alle tilbud her

Kontakt

Kontaktperson
Rune Dysjeland
Telefon
Besøksadresse:
Karoline Kristiansens vei 1
0661 OSLO