Hverdagskompetanseprogrammet

Om aktiviteten

Blå Kors steg for steg Oslo inviterer til nye gruppegjennomføringer av Hverdagskompetanseprogrammet i 2023.

Først ut er temaet: Fysisk aktivitet og friluftsliv

Hvor: Storgata 38
Tidspunkt:
Fredag 27. januar kl 11:00-14:00
Fredag 3. februar kl 11:00-14:00
Fredag 10. februar kl 11:00-14:00

(For best mulig utbytte bør man kunne delta på alle de tre dagene)
Påmelding: På SMS til Vidar Mossige, tlf 457 33 719 innen 20. januar

Om Hverdagskompetanseprogrammet:

Å være trygg på hvordan man gjør helt vanlige ting er ingen selvfølge, men det er viktig. Mye av det som får hverdagen til å gå rundt er stille kunnskap. Den bygges opp av erfaring, og over tid. Blå Kors kaller det «hverdagskompetanse» - praktiske og sosiale ferdigheter som er nødvendig for å få til et ønsket liv. Hverdagskompetanse gir mulighet til å møte livet og det offentlige rom med en større trygghet.

Hverdagskompetanse-programmet består av workshops med fem ulike hovedtemaer: bolig, økonomi, nettverk, jobb og fysisk aktivitet. Vi planlegger nå å gjennomføre workshops med temaet fysisk aktivitet og friluftsliv. Dette vil foregå over tre fredager i januar/februar, med tre timer per gang.

Om temaet:

Kroppen vår er konstruert for bevegelse, og hjernen vår påvirkes og stimuleres av våre bevegelser. De positive effektene av å være fysisk aktiv er i større eller mindre grad kjent for de fleste, likevel kan terskelen for å komme i gang være høy. Vi har forskjellige fysiske forutsetninger og ambisjoner knyttet til å være i aktivitet, men det å bli mer fysisk aktiv trenger ikke å medføre alt for store forandringer. En del aktivitet kan innlemmes i hverdagslige rutiner, slik som å ta trapp i stedet for heis, gå eller sykle i stedet for å ta buss. For mange vil samtidig et mål om å bli mer fysisk aktiv innebære å starte opp en ny aktivitet, og evt trene mer systematisk. Det å prøve ut noe nytt eller trene målrettet kan gi mye selvtillit og mestringsfølelse, som igjen smitter over på andre områder i livet.

Vi har ønsket å innlemme friluftsliv i temaet, ettersom mange aktiviteter kan foregå ute i naturen. Friluftsliv i de fleste former innebærer at man er fysisk aktiv, uten at selve aktiviteten alltid trenger å stå i fokus. Nærheten til naturen kan i seg selv gi en følelse av ro og tilhørighet, og vil for mange gi et kjærkomment avbrekk fra forventninger og normer som man møter ellers i hverdagen.

Det er som antydet over mange måter å være fysisk aktiv på, og gjennom hverdagskompetanseprogrammet håper vi å kunne bidra til at du finner frem til et mål for fysisk aktivitet som passer akkurat deg. Vi vil jobbe med å identifisere utfordringer, konkretisere mål og drømmer, og se på hvilke ressurser og verktøy man kan bruke for å komme nærmere disse. Det er deltagerne selv som i stor grad bestemmer hva vi fordyper oss i, og det legges opp til at man kan utarbeide et personlig prosjekt underveis.

Om du skulle ønske det, kan du etter endt gjennomføring velge å følge opp planen du har satt deg med støtte fra Blå Kors steg for steg. Vi tilbyr individuelt tilpasset veiledning, og har et stort nettverk med frivillige som kan knyttes opp mot ditt prosjekt, f.eks. være med på tur/trening, prøve ut noe nytt, eller til å lære bort ferdigheter du trenger for å komme i gang.
For mer informasjon om programmet, filmer om de ulike temaene og materiell til programmet, se: www.blakors.no/hverdagskompetanse/
Velkommen skal du være, hilsen oss i Blå Kors steg for steg Oslo.

Tid og sted

Dato

Fredag 3. februar
Repeterende aktivitet. Skjer på fredag fram til 10. februar

Tid

11:00-14:00

Sted

Storgata 38, 0182 Oslo