IPS-team i VEL

Målgruppe

Målgruppen er rusavhengige pasienter ved Oslo kommunale ruspoliklinikk som ønsker seg ordinær jobb med ordinær lønn. De går jevnlig til rusbehandling og kan i tillegg få tilgang til en jobbspesialist. Gratis tilbud med mulighet for å søke seg inn på eget initiativ.

Tilbud

Rusbehandling og jobbstøtte ved arbeidsinkluderingsmetoden IPS (Individual Placement and Support).

Enkelt søknadsskjema som kan hentes i Hausmannsgate 7, eller finnes på nettsidene til Oslo kommune. Åpningstider 09:00-16:00.

Fyll dagene - se alle tilbud her

Kontakt

Kontaktperson
Birgitte Hanssen
Telefon
95 04 91 72
Besøksadresse:
Hausmannsgate 7
0186 OSLO