Til innhold

Ledige plasser i langtids rusinstitusjoner

Denne siden er laget for fagpersoner innen rusomsorg. Hvis du vil søke plass på rusinstitusjon, les mer her

Om tabellene - oppdatert. 10.01.2019

Tabellene viser ledige plasser i langtids rusinstitusjoner. Dette gjelder institusjoner som i utgangspunktet har en botid på mer enn tre måneder, og hvor søknaden skal via Felles inntak i Velferdsetaten. Tabellene oppdateres 2-3 ganger i uken.

Tabellene viser disponible plasser, ikke rom som er under klargjøring eller oppussing.

Ventelisten inkluderer brukere som har fått vedtak om plass, men hvor innflytting er planlagt noe frem i tid. Dette gjelder for eksempel brukere som ikke er ferdig behandlet i spesialisthelsetjenesten.

Rehabilitering - Aktiv rus/noe rusmiddelbruk
InstitusjonAntall plasser totaltKjønnLedige plasserSøkerlisteVenteliste
Bjørnerud rehabiliteringssenter22m120
Bygdøy rehabiliteringssenter19m000
Fredensborg bosenter - veien videre32k/m020
Karlsborg rehabiliteringssenter19m261
Lassonløkken rehabiliteringssenter10m130
Liakollen rehabiliteringssenter19k/m110
- Avdeling Dyretråkket6k/m101
Østensjøveien hus26k300

 

Rehabilitering - Rusfritt
InstitusjonAntall plasserKjønnLedige plasserSøkerlisteVenteliste
BoSatt30k/m250
Fredheim20k/m020
Gjennomgangsleiligheter med bo-oppfølging22k/m145
Stiftelsen Guts - Finnerud Inntaksstopp28 (Finnerud + Drammen)k/m000
Stiftelsen Guts - Drammen Inntaksstopp000
Haugenstua ressurssenter26k/m323
Stensløkka ressurssenter17k/m323
Tyrili rehabilitering20k/m202
Vestli rehabiliteringssenter32k/m511

 

Omsorgsinstitusjoner - Aktiv rus/noe rusmiddelbruk
InstitusjonAntall plasserKjønnLedige plasserSøkerlisteVenteliste
Adamstuen omsorgssenter26 (33)k/m551
Adamstuen omsorgsboliger10k/m000
Den Åpne Dør, Frelsesarmeen21k/m016
Enga, Kirkens bymisjon35k/m210
Heimen (omsorg)26k/m110
Sjøstrand omsorgssenter31k/m000

 

Omsorgsinstitusjoner - Rusfrie
InstitusjonAntall plasserKjønnLedige plasserSøkerlisteVenteliste
Syningom omsorgssenter22k/m041

 

Andre institusjoner
InstitusjonAntall plasserKjønnLedige plasserSøkerlisteVenteliste
EXIT unge 18 – 258k/m040
Incita AS (for kl. med særlige behov ) *6(*15)k/m0/40/00/0
Svingen, Østensjøveien hus (for kvinner med særlige behov)5k000

 * De 9 siste plassene inngår ikke i VELs institusjonstilbud og finansieres fullt ut av bydel, men til avtalefestet pris.

Akutt- og korttidsplasser

  • For tildeling av korttidsplass klokken 08:00-15:00, ring telefon 915 45 971.
  • Etter klokken 15:00, møt på  eller ta kontakt med tjenesten for akutt krisehjelp på telefon 23 48 70 90.

Innsøkning og tildeling av ledige korttidsplasser ved Holmen foregår på tirsdager kl. 09:00-11:00. Kontakt Holmen på telefon: 22 13 91 40.

Innsøking og tildeling av ledige kortidsplasser ved P22 foregår daglig. Kontakt P22 på telefon: 23 29 05 00.