Til innhold

Ledige plasser i langtids rusinstitusjoner

Denne siden er laget for fagpersoner innen rusomsorg. Hvis du vil søke plass på rusinstitusjon, les mer her

Om tabellene - oppdatert. 16.04.2019

Tabellene viser ledige plasser i langtids rusinstitusjoner. Dette gjelder institusjoner som i utgangspunktet har en botid på mer enn tre måneder, og hvor søknaden skal via Felles inntak i Velferdsetaten. Tabellene oppdateres 2-3 ganger i uken.

Tabellene viser disponible plasser, ikke rom som er under klargjøring eller oppussing.

Ventelisten inkluderer brukere som har fått vedtak om plass, men hvor innflytting er planlagt noe frem i tid. Dette gjelder for eksempel brukere som ikke er ferdig behandlet i spesialisthelsetjenesten.

Rehabilitering - Aktiv rus/noe rusmiddelbruk
InstitusjonAntall plasser totaltKjønnLedige plasserSøkerlisteVenteliste
Bjørnerud rehabiliteringssenter22m100
Bygdøy rehabiliteringssenter19m000
Fredensborg bosenter - veien videre32k/m120
Karlsborg rehabiliteringssenter19m151
Lassonløkken rehabiliteringssenter10m030
Liakollen rehabiliteringssenter19k/m830
- Avdeling Dyretråkket6k/m001
Østensjøveien hus26k200

 

Rehabilitering - Rusfritt
InstitusjonAntall plasserKjønnLedige plasserSøkerlisteVenteliste
BoSatt30k/m041
Fredheim20k/m000
Gjennomgangsleiligheter med bo-oppfølging22k/m436
Haugenstua ressurssenter26k/m271
Stensløkka ressurssenter17k/m211
Tyrili rehabilitering20k/m003
Vestli rehabiliteringssenter32k/m631

 

Omsorgsinstitusjoner - Aktiv rus/noe rusmiddelbruk
InstitusjonAntall plasserKjønnLedige plasserSøkerlisteVenteliste
Adamstuen omsorgssenter43k/m430
Den Åpne Dør, Frelsesarmeen21k/m027
Enga, Kirkens bymisjon35k/m001
Heimen (omsorg)26k/m231
Sjøstrand omsorgssenter - INNTAKSSTOPP31k/m000

 

Omsorgsinstitusjoner - Rusfrie
InstitusjonAntall plasserKjønnLedige plasserSøkerlisteVenteliste
Syningom omsorgssenter22k/m031

 

Andre institusjoner
InstitusjonAntall plasserKjønnLedige plasserSøkerlisteVenteliste
EXIT unge 18 – 258k/m030
Incita AS (for kl. med særlige behov ) *6(*12)k/m0/81/00/0
Svingen, Østensjøveien hus (for kvinner med særlige behov)5k001
Ljabruveien boliger10m896

 * De 9 siste plassene inngår ikke i VELs institusjonstilbud og finansieres fullt ut av bydel, men til avtalefestet pris.

Akutt- og korttidsplasser

  • For tildeling av korttidsplass klokken 08:00-15:00, ring telefon 915 45 971.
  • Etter klokken 15:00, møt på  eller ta kontakt med tjenesten for akutt krisehjelp på telefon 23 48 70 90.

Innsøkning og tildeling av ledige korttidsplasser ved Holmen foregår på tirsdager kl. 09:00-11:00. Kontakt Holmen på telefon: 22 13 91 40.

Innsøking og tildeling av ledige kortidsplasser ved P22 foregår daglig. Kontakt P22 på telefon: 23 29 05 00.