Fag og kompetanse - Rusomsorg

Ledige plasser i langtids rusinstitusjoner

Denne siden er laget for fagpersoner innen rusomsorg. Hvis du vil søke plass på rusinstitusjon, les mer her

 

Viktig informasjon i forbindelse med utbrudd av koronavirus


Se her for informasjon om Vestli isolasjonsenhet for personer som har fått påvist smitte av Covid-19 (INTRANETT)

Se her for informasjon om St. Hanshaugen karanteneenhet for personer som har symptomer men hvor smitte ikke er påvist. (INTRANETT)

Dersom du ikke har tilgang til intranett og/eller ønsker ytterligere informasjon, ta kontant med Felles inntak, se info kontaktinfo her.For inntaksvurdering til Vestli isolasjonsenhet eller St. Hanshaugen karanteneenhet, kontakt vakthavende sykepleier på telefon:47 78 41 62

 


Midlertidig endring i søknadsrutine i forbindelse med utbrudd av koronavirus 

Søknad om institusjonsplass (opphold over 3 mnd.) sendes anonymisert per e-post til fellesinntak@vel.oslo.kommune.no
Dette innebærer at søknadsskjema + vedlegg må gjennomgås og sensitive opplysninger skjules for skanning og oversendelse. Det trengs nå kun et muntlig samtykke fra søker, i og med at underskrift fra søker skal skjules ved skanning og oversendelse. 
Merk at søknadsskjemaet også kan fylles ut digitalt og må ikke nødvendigvis skrives ut, fylles ut for hånd og skannes til e-post.

Når søknad er sendt vil det være nødvendig at saksbehandler fra bydel/NAV kontakter oss per telefon for å informere om at søknad er på vei, samt gi nødvendig personinfo om søker.
Ta kontakt med Andreas Hoff på telefon 95923702, Silje Jensen på telefon 90748677 eller Mikal Råheim på telefon 93037179.


 

Ledige plasser - oppdatert 02.07.2020

 

Tabellene viser ledige plasser i langtids rusinstitusjoner. Dette gjelder institusjoner som i utgangspunktet har en botid på mer enn tre måneder, og hvor søknaden skal via Felles inntak i Velferdsetaten. Tabellene oppdateres 2-3 ganger i måneden.

Tabellene viser disponible plasser, ikke rom som er under klargjøring eller oppussing.

Ventelisten inkluderer brukere som har fått vedtak om plass, men hvor innflytting er planlagt noe frem i tid. Dette gjelder for eksempel brukere som ikke er ferdig behandlet i spesialisthelsetjenesten.

Rehabilitering - Aktiv rus/noe rusmiddelbruk
InstitusjonAntall plasser totaltKjønnLedige plasserSøkerlisteVenteliste
Bjørnerud rehabiliteringssenter22m300
Bygdøy rehabiliteringssenter19m030
Karlsborg rehabiliteringssenter19m062
Lassonløkken rehabiliteringssenter10m002
Liakollen rehabiliteringssenter19k/m710
- Avdeling Dyretråkket6k/m100
Veien videre6k/m100
Østensjøveien hus26k000

 

Rehabilitering - Rusfritt
InstitusjonAntall plasserKjønnLedige plasserSøkerlisteVenteliste
BoSatt30k/m212
Fredheim20k/m600
Gjennomgangsleiligheter med bo-oppfølging22k/m721
Haugenstua ressurssenter26k/m240
Stensløkka ressurssenter17k/m201
Tyrili rehabilitering20k/m201
Vestli rehabiliteringssenter32k/m000

 

Omsorgsinstitusjoner - Aktiv rus/noe rusmiddelbruk
InstitusjonAntall plasserKjønnLedige plasserSøkerlisteVenteliste
Adamstuen omsorgssenter43k/m371
Blindern omsorgssenter20k/m100
Den Åpne Dør, Frelsesarmeen21k/m235
Enga, Kirkens bymisjon35k/m310
Heimen26k/m112

 

Omsorgsinstitusjoner - Rusfrie
InstitusjonAntall plasserKjønnLedige plasserSøkerlisteVenteliste
Syningom omsorgssenter22k/m511

 

Andre institusjoner
InstitusjonAntall plasserKjønnLedige plasserSøkerlisteVenteliste
EXIT unge 18 – 258k/m111
Svingen, Østensjøveien hus (for kvinner med særlige behov)5k022
Ljabruveien boliger10m210

 * Rammeavtalen med Incita avvikles 12.09. 2020. Det tas ikke inn nye brukere til Incita.

Akutt- og korttidsplasser

  • For tildeling av korttidsplass klokken 08:00-15:00, ring telefon 915 45 971.
  • Etter klokken 15:00, møt på  eller ta kontakt med tjenesten for akutt krisehjelp på telefon 23 48 70 90.

Innsøkning og tildeling av ledige korttidsplasser ved Holmen foregår på onsdager kl. 09:00-11:00. Kontakt Holmen på telefon: 22 13 91 40.