Til innhold
Rusomsorg

Ledige plasser i langtids rusinstitusjoner

Denne siden er laget for fagpersoner innen rusomsorg. Hvis du vil søke plass på rusinstitusjon, les mer her

Ledige plasser - oppdatert. 04.10.2019

 


NB! Midlertidig inntaksstopp ved Gjennomgangsleilighetene, Syningom omsorgssenter og Vestli rehabiliteringssenter t.o.m. 14. november 2019

 

Tabellene viser ledige plasser i langtids rusinstitusjoner. Dette gjelder institusjoner som i utgangspunktet har en botid på mer enn tre måneder, og hvor søknaden skal via Felles inntak i Velferdsetaten. Tabellene oppdateres 2-3 ganger i uken.

Tabellene viser disponible plasser, ikke rom som er under klargjøring eller oppussing.

Ventelisten inkluderer brukere som har fått vedtak om plass, men hvor innflytting er planlagt noe frem i tid. Dette gjelder for eksempel brukere som ikke er ferdig behandlet i spesialisthelsetjenesten.

Rehabilitering - Aktiv rus/noe rusmiddelbruk
InstitusjonAntall plasser totaltKjønnLedige plasserSøkerlisteVenteliste
Bjørnerud rehabiliteringssenter22m011
Bygdøy rehabiliteringssenter19m011
Karlsborg rehabiliteringssenter19m0110
Lassonløkken rehabiliteringssenter10m010
Liakollen rehabiliteringssenter19k/m120
- Avdeling Dyretråkket6k/m000
Veien videre6k/m000
Østensjøveien hus26k400

 

Rehabilitering - Rusfritt
InstitusjonAntall plasserKjønnLedige plasserSøkerlisteVenteliste
BoSatt30k/m210
Fredheim20k/m004
Gjennomgangsleiligheter med bo-oppfølging22k/m662
Haugenstua ressurssenter26k/m170
Stensløkka ressurssenter17k/m331
Tyrili rehabilitering20k/m126
Vestli rehabiliteringssenter32k/m531

 

Omsorgsinstitusjoner - Aktiv rus/noe rusmiddelbruk
InstitusjonAntall plasserKjønnLedige plasserSøkerlisteVenteliste
Adamstuen omsorgssenter43k/m353
Blindern omsorgssenter20k/m020
Den Åpne Dør, Frelsesarmeen21k/m234
Enga, Kirkens bymisjon35k/m012
Heimen (omsorg)26k/m120

 

Omsorgsinstitusjoner - Rusfrie
InstitusjonAntall plasserKjønnLedige plasserSøkerlisteVenteliste
Syningom omsorgssenter22k/m720

 

Andre institusjoner
InstitusjonAntall plasserKjønnLedige plasserSøkerlisteVenteliste
EXIT unge 18 – 258k/m240
Svingen, Østensjøveien hus (for kvinner med særlige behov)5k323
Ljabruveien boliger10m160

 * Rammeavtalen med Incita avvikles 12.09. 2020. Det tas ikke inn nye brukere til Incita.

Akutt- og korttidsplasser

  • For tildeling av korttidsplass klokken 08:00-15:00, ring telefon 915 45 971.
  • Etter klokken 15:00, møt på  eller ta kontakt med tjenesten for akutt krisehjelp på telefon 23 48 70 90.

Innsøkning og tildeling av ledige korttidsplasser ved Holmen foregår på tirsdager kl. 09:00-11:00. Kontakt Holmen på telefon: 22 13 91 40.