Bydel Gamle Oslo - Enhet mestring psykisk helse og rus

Om oss

Tilbudet er for deg som har utfordringer med psykiske helse- og/eller rus som går ut over hverdagslivet, helse, arbeid, aktiviteter relasjoner, nettverk, bolig eller økonomi.

Slik kan vi hjelpe deg

  • Kartleggingssamtale: Vi kartlegger din situasjon og finner frem til hva som er viktig for deg her og nå. Videre finner vi ut hvordan vi kan samarbeide for at du skal mestre hverdagen
  • Råd- og veiledning: Vi vurderer sammen med deg hvordan du kan mestre utfordringene i hverdagen gjennom bruk av eget nettverk og/eller ulike aktivitets- og behandlingstilbud i Oslo
  • Dersom du ønsker det kan vi involvere dine pårørende og nettverket ditt.
  • Koordinere tjenestene du mottar. Opprette ansvarsgruppe og utarbeide en individuell plan (IP) hvis du trenger det.
  • Henvise til tverrfaglig, spesialisert rusbehandling.

Send oss en melding digitalt.

Aktivitetstilbud

Kontakt

Spør etter Enhet mestring psykisk helse og rus i Bydel Gamle Oslo

Telefon
2180 2180