Kontakt

Kontaktperson

Olav R. Thelle

Telefon

99 09 93 07

Besøksadresse

Storgata 36B, 0182 OSLO

Målgruppe

Spenn er et aktivitets- og arbeidstilbud for mennesker som ikke finner sin plass i det ordinære arbeidsliv. Målgruppen er personer som har rus- og/eller psykiske utfordringer. Du kan ikke være ruspåvirket på jobb.

Tilbud

Spenn er en arbeidsplass og møtested som bidrar til økt verdighet og mulighet for aktiv deltakelse i samfunnet. Deltakerne lærer å lage gjenstander i glass og keramikk, og driver med birøkting. Produktene selges til private og bedriftskunder. Sammen med ansatte skaper deltakerne på Spenn et trygt og inkluderende arbeidsfellesskap.

Deltaker får arbeidskontrakt og mottar lønn. Arbeid og arbeidsmengde tilpasses den enkeltes funksjonsevne. Noen jobber to timer i uka, andre fire eller seks. Til tider er det venteliste for å få jobb, men du kan få inntakssamtale og gjennomgang av kontrakt mens du står på venteliste. Hvis det er vanskelig for deg å møte opp eller finne frem første gang, kan dere avtale å møtes i forkant.

Åpningstid 10:00-15:00 

Les mer på nettsiden til Spenn

Fyll dagene - se alle tilbud her