LINK Oslo – Senter for selvhjelp og mestring

Kontakt

Kontaktperson

Odd-Arne Eriksen

Telefon

22 96 15 40

Besøksadresse

Kirkeveien 61, 0364 OSLO

Målgruppe

LINK Oslo er en møteplass for forskjellige selvhjelpsgrupper. Deltakelsen er for alle som vil ta ansvar for egen helse gjennom bearbeidelse av egne problemer og emosjonelle belastninger, i et fellesskap med andre.

LINK Oslo er et rusfritt tilbud, men er også en møteplass for enkelte 12-trinnsgrupper med rusavhengighet.
 

Tilbud

Alle som ønsker kan melde seg på som deltaker i en selvhjelpsgruppe. Tilbudet er gratis. LINK Oslo tilbyr muligheten til å delta i både digitale og fysiske gruppemøter.

Alle kan ringe og avtale møte for å få informasjon og omvisning. Dette gjelder både potensielle deltakere, organisasjoner, og ansatte i privat, frivillig og kommunal sektor. De holder også informasjonsmøter, orienteringer, presentasjoner og foredrag, gratis for private, frivillige og kommunale virksomheter i Oslo og ute i bydelene.

Les mer på nettsidene til LINK Oslo

Fyll dagene - se alle tilbud her