Stensløkka ressurssenter

Stensløkka ressurssenter (SRS) er en institusjon med krav om rusfrihet, som består av to verneverdige villaer i idylliske omgivelser på Fagerborg i Oslo.

SRS gir tilbud til personer som har fullført rusbehandling i spesialisthelsetjenesten (TSB) og som har behov for oppfølging i overgangen til egen bolig og en selvstendig tilværelse. Institusjonen er døgnbemannet og har våken nattevakt.

Det er totalt 17 rom fordelt på de to villaene. Rommene er av ulik størrelse med vask på rommet. Det er delt bad/toalett og kjøkken. Rommene er møblerte. Du må selv ha med sengetøy, dyne og pute.

SRS tilbyr poliklinisk oppfølging i etterkant av oppholdet hvis du ønsker det.

Botid er inntil ett år.

SRS tilbyr likeverdige tjenester til alle våre beboere uansett kjønnsidentitet, kjønnsutrykk, seksuell legning, etnisitet og religiøs bakgrunn.

Målgruppe

 • Du har fullført rusbehandling, og ønsker å være rusfri, også fra alkohol, avhengighetsskapende legemidler som A– og B-preparater og anabole steroider. Du kan gå på medisin for ADD/ADHD.
 • Du er ikke i LAR eller mottar annen substitusjonsbehandling og du har avstand til rus.
 • Du har behov for et botilbud med oppfølging i overgangen til egen bolig.
 • Du må enten være i arbeid/utdanning/aktivitet eller ha et ønske om dette.
 • Du må være over 18 år.

Tilbud

 • Du bor i trygge omgivelser i et rusfritt fellesskap.
 • Du får en primærkontakt og en sosialkonsulent som følger deg opp under hele oppholdet.
 • Du får hjelp til å forebygge tilbakefall og jobbe med rusmestring. Vi bruker urinprøver og alkometertester som et virkemiddel for å sikre rusfrihet. Du undertegner et samtykke om dette ved innflytting.
 • Du får hjelp til å styrke eget nettverk.
 • Du får hjelp til å etablere en meningsfull og aktiv fritid. Vi har et variert tilbud av fritidsutstyr og arrangerer flere overnattingsturer i året.
 • Du får hjelp til å komme i aktivitet/arbeid/skole. Vi har et samarbeid med en jobbspesialist i Haugenstua IPS for deg som ønsker ordinær jobb.
 • Du får, i samarbeid med institusjonen og bydelen, hjelp til å finne en egnet bolig og planlegging av utflytting.

Ta kontakt

Ta gjerne kontakt hvis du ønsker mer informasjon eller en omvisning.

Kontakt

Kontaktperson
Dorthe Pedersen ​Downey
Telefon
23 42 76 00
E-post
dorthe.pedersen.downey@vel.oslo.kommune.no
Besøksadresse:
Lyder Sagens gate 20
0358 OSLO