Gjennomgangsleiligheter med booppfølging

Her får du botrening og oppfølging i ordinære boliger. Tilbudet er i første rekke for deg som er ferdigbehandlet i spesialisthelsetjenesten (TSB) eller i etterkant av opphold ved ressurssentre. Våre beboere må enten være i arbeid, utdanning eller annen aktivitet ved innflytting, eller ha ønske om dette. Du vil få hjelp til å forebygge tilbakefall og styrke nettverk.

Målgruppe

  • voksne menn, kvinner og par
  • rusfri
  • har gjennomført rusbehandling eller kommer fra en rehabiliteringsinstitusjon
  • du klarer deg selv i hverdagen

Tilbud

  • inntil 1 år botid
  • 22 døgnplasser
  • brukerne handler og lager egen mat
  • hos oss jobber det ansatte med sosialfag kompetanse
  • mulighet for å avtale noe oppfølging etter utflytting

Kontakt

Kontaktperson
Marianne Tryggestad, teamleder
Telefon
99 38 53 04
E-post
marianne.tryggestad@vel.oslo.kommune.no
Postadresse:
Postboks 18 Haugenstua
0915 OSLO
Besøksadresse:
Ole Brumms vei 5
0979 OSLO