Til innhold

Rask psykisk helsehjelp - Bydel Ullern

Kontakt

Telefon

952 98 322

E-post

Postadresse

Rask psykisk helsehjelp, Bydel Ullern, Postboks 43, Skøyen, 0212 OSLO

Besøksadresse

Hoffsveien 48, 0377 OSLO

2. etasje

Telefontid

Uke 21

 • Tirsdag: 12:00 - 14:00
 • Torsdag: 12:00 - 14:00

Uke 22

 • Tirsdag: 12:00 - 14:00
 • Torsdag: 12:00 - 14:00

Uke 23

 • Tirsdag: 12:00 - 14:00
 • Torsdag: 12:00 - 14:00

Rask psykisk helsehjelp - Bydel Ullern

Rask psykisk helsehjelp (RPH) er for deg som er fra 16 år og oppover, og som strever med lettere psykiske vansker som stress, uro, tristhet, bekymring, angst, slitenhet, depresjon, søvnvansker og livsbelastninger.

Du må være bosatt i bydelen, og du kan selv ta kontakt uten henvisning fra lege. Målet med Rask psykisk helsehjelp er å tilby deg tidlig hjelp slik at problemene ikke utvikler seg.

Tilbudet er gratis.

Akutt hjelp

Hvis du har mer alvorlige psykiske lidelser eller har behov for akutt hjelp, passer ikke Rask psykisk helsehjelp for deg.

Hvis du har behov for akutt hjelp, ta kontakt med legevakt på telefon 116 117 eller Akutteamet på Vinderen DPS på telefon 22 49 84 74

Slik søker du Rask psykisk helsehjelp

Ring 952 98 322, tirsdag eller torsdag mellom 12:00 og 14:00.

Hvis du ringer utenfor telefontiden, kan du legge igjen en beskjed, så ringer vi deg opp igjen. Dersom du ikke legger igjen beskjed, blir du ikke kontaktet.

Du kan også kontakte oss per e-post: raskpsykiskhelsehjelp@bun.oslo.kommune.no. Husk at du ikke må oppgi sensitive opplysninger på e-post. Sensitive opplysninger er for eksempel informasjon om helsen din.

Alle henvendelser vil bli drøftet i vårt ukentlige inntaksmøte. Du kan forvente at vi kontakter deg innen to uker etter din henvendelse. Dersom RPH ikke er riktig tilbud, vil vi orientere deg om andre relevante tjenester.

Behandling

Rask psykisk helsehjelp er et lavterskeltilbud over en kortere tidsperiode. Du trenger ikke henvisning fra lege, men vi oppfordrer likevel til samarbeid med fastlegen.

Behandlingen er basert på kognitiv adferdsterapi, og vi jobber ut fra en trappetrinns-modell. Vi starter gjerne med veiledet selvhjelp eller kurs. Ved ytterligere behov kan vi tilby et begrenset antall individuelle samtaler.

Det er viktig at du er motivert for å kunne få nytte av tilbudet. Kognitiv metode krever en aktiv deltakelse, og det er gjerne fokus på ulike hjemmeoppgaver eller øvelser.

Veiledet selvhjelp

Vi tilbyr internettbasert veiledet selvhjelp. I programmet Assistert selvhjelp får du raskt tilgang på effektive metoder og verktøy. Vi har fem ulike programmer: 

 • Mestring av depresjon
 • Mestring av angst
 • Få bedre søvn
 • Mestring av stress og belastninger
 • Mestring av bekymringer og generalisert angst 

Programmene er tilgjengelige både på norsk og engelsk. De er interaktive.

Før oppstart har vi en samtale ansikt til ansikt, for å sørge for at dette passer for deg. Vi møtes også til en avsluttende samtale etter gjennomført program, for å oppsummere og avklare veien videre.

Du vil få regelmessig veiledning på telefon av en av våre terapeuter underveis.

Kurs

Vi har fortiden ikke kurs.