Til innhold
Rask psykisk helsehjelp

Rask psykisk helsehjelp - Bydel Ullern

Stengte tilbud for å hindre koronasmitte

De fleste av kommunens tjenester, tilbud og arrangement er nå stengt eller avlyst inntil videre. Det gjøres for å hindre spredning av viruset og holde befolkningen trygg.

Vi har kun åpent på telefon

Under den pågående koronavirus-situasjonen kan vi i henhold til nasjonale retningslinjer kun tilby telefontjenester. Alle samtaler foregår nå over telefon. Du finner alle våre kontaktpunkter og åpningstider for telefon under.

Kontakt

Telefon

952 98 322

E-post

Postadresse

Rask psykisk helsehjelp, Bydel Ullern, Postboks 43, Skøyen, 0212 OSLO

Besøksadresse

Hoffsveien 48, 0377 OSLO

2. etasje

Telefontid

Uke 13

 • Tirsdag: 12:00 - 14:00
 • Torsdag: 12:00 - 14:00

Uke 14

 • Tirsdag: 12:00 - 14:00
 • Torsdag: 12:00 - 14:00

Uke 15

 • Tirsdag: 12:00 - 14:00
 • Torsdag: 12:00 - 14:00

Om oss

Rask psykisk helsehjelp (RPH) er for deg som er fra 16 år og oppover, og som strever med lettere psykiske vansker som stress, uro, tristhet, bekymring, angst, slitenhet, depresjon og søvnvansker.

Du må være bosatt i bydelen, og du kan selv ta kontakt uten henvisning fra lege. Målet med Rask psykisk helsehjelp er å tilby deg tidlig hjelp slik at problemene ikke utvikler seg.

Tilbudet er gratis.

Akutt hjelp

Hvis du har mer alvorlige psykiske lidelser eller har behov for akutt hjelp, passer ikke Rask psykisk helsehjelp for deg.

Hvis du har behov for akutt hjelp, ta kontakt med legevakt på telefon 116 117 eller Akutteamet på Vinderen DPS på telefon 22 49 84 74

Slik søker du Rask psykisk helsehjelp

Ring 952 98 322, tirsdag eller torsdag mellom 12:00 og 14:00.

Hvis du ringer utenfor telefontiden, kan du legge igjen en beskjed, så ringer vi deg opp igjen. Dersom du ikke legger igjen beskjed, blir du ikke kontaktet.

Du kan også kontakte oss per e-post: raskpsykiskhelsehjelp@bun.oslo.kommune.no. Husk at du ikke må oppgi sensitive opplysninger på e-post. Sensitive opplysninger er for eksempel informasjon om helsen din.

Alle henvendelser vil bli drøftet i vårt ukentlige inntaksmøte. Du kan forvente at vi kontakter deg innen to uker etter din henvendelse. Dersom RPH ikke er riktig tilbud, vil vi orientere deg om andre relevante tjenester.

Behandling

Rask psykisk helsehjelp er et lavterskeltilbud over en kortere tidsperiode. Du trenger ikke henvisning fra lege, men vi oppfordrer likevel til samarbeid med fastlegen.

Behandlingen er basert på kognitiv adferdsterapi, og vi jobber ut fra en trappetrinnmodell. Vi starter gjerne med veiledet selvhjelp eller kurs. Hvis du har behov for mer hjelp kan vi tilby et begrenset antall individuelle samtaler. Kartlegging gjennomføres eventuelt per telefon, i denne samtalen vurderer du og en terapeut ditt videre behov.

Det er viktig at du er motivert for å kunne få nytte av tilbudet. Kognitiv metode krever at du deltar aktivt, og det er gjerne fokus på ulike hjemmeoppgaver eller øvelser.

Veiledet selvhjelp

Vi tilbyr internettbasert veiledet selvhjelp. I programmet Assistert selvhjelp får du raskt tilgang på effektive metoder og verktøy. Vi har åtte ulike programmer: 

 • Mestring av depresjon
 • Mestring av angst
 • Få bedre søvn
 • Mestring av stress og belastninger
 • Mestring av bekymringer og generalisert angst 
 • Få det bedre med deg selv (selvfølelse)
 • Mestring av perfeksjonisme og selvkritikk
 • Mestring av eksponering

Programmene er tilgjengelige både på norsk og engelsk. De er interaktive. Du får også tilgang til alle programmene ved tilgang til ett, dette ved å trykke på fanen «mitt bibliotek» i selve programmet.

Du kan få regelmessig veiledning på telefon av en av våre terapeuter underveis.
Under ligger linker til første modul i tre av programmene, slik at du får et lite innblikk i hva programmene inneholder. Tilgang til resterende deler av programmet kan du få ved henvendelse til oss. 

Hvem er vi?

Rask psykisk helsehjelp - Bydel Ullern drives av et tverrfaglig team bestående av tre terapeuter.

 • Bente Edlund  - kognitiv terapeut
 • Cato Strand - kognitiv terapeut
 • Cathrine Lyse - psykolog

Kurs

Vi har for tiden ikke kurs. 
Nhi.no tilbyr selvhjelpskurs for psykiske lidelser.