Til innhold
Rask psykisk helsehjelp

Rask psykisk helsehjelp - Bydel Gamle Oslo

Kontakt

Postadresse

Bydel Gamle Oslo, Rask Psykisk Helsehjelp, Mestringsenhet for psykisk helse, Kjølberggata 31 C, 0653 OSLO

Besøksadresse

Kjølberggata 31 C, 0653 OSLO

Mestringsenhet for psykisk helse, 1. etasje (inngang mellom bensinstasjonen og hotellet)

Rask psykisk helsehjelp - Bydel Gamle Oslo

Rask Psykisk Helsehjelp Gamle Oslo er et tilbud til personer med lettere til moderate depresjons- og angst(stress)plager samt søvnvansker. Tilbudet er for de som har bostedsadresse i Bydel Gamle Oslo. Tilbudet er basert på kognitiv terapi hvor man lærer å bli sin egen «terapeut». Metoden er basert på en del arbeid på egenhånd mellom kontaktene.
Vi har tre ulike former for tilbud:
  1. Kurs – for tiden har vi et mestringskurs hvor temaene vil være hvordan håndtere depresjon, angst og stress. 
  2. Veiledet selvhjelp – Behandlingen foregår over internett, samtidig som du får oppfølging fra en terapeut jevnlig her hos oss. 
  3. Individuelle samtaler av kort varighet (seks til åtte samtaler). De fleste som får individuelle samtaler har enten gått på kurs eller mottatt veiledet selvhjelp først. 
 
Rask Psykisk Helsehjelp er ikke et akuttilbud. Hvis du trenger psykisk helsehjelp umiddelbart må du ta kontakt med din fastlege, akutt-team på Lovisenberg DPS på telefon 24 07 45 00 (dagtid)  eller legevakt på telefon 116 117 (kveld/helg). Tilbudet omfatter heller ikke akutte kriser, alvorlige psykiske lidelser og rusmisbruk.
 

Les mer om Rask psykisk helsehjelp

Hva koster det?

Tilbudet er gratis, det er kort ventetid og det kreves ingen henvisning fra lege. Vi oppfordrer imidlertid til samarbeid med fastlegen din.

Hvem er vi?

Vi er et tverrfaglig team som består av psykolog, ergoterapeut og psykiatriske sykepleiere som alle har mange års jobberfaring innen psykiatri. Alle er utdannet innen kognitiv terapi, eller holder på med videreutdanning. Velkommen til oss!


Hjelp og veiledning

Telefon: 481 69 774

E-post:

Telefontid: tirsdag og torsdag, klokken 09:00-11:00. Husk å ikke sende sensitive opplysninger over e-post. Sensitive opplysninger er for eksempel informasjon om helsen din.