Til innhold
Psykisk helse

Fontenehusene

Om fontenehusene

På fontenehusene kan du bruke arbeid som middel til bedre psykisk helse.
Når du deltar i driften av fontenehusene får du kollegaer, nye erfaringer, mestringsfølelse og bedre helse. Fontenehuset gir deg som ønsker det støtte til å komme tilbake til ordinært arbeidsliv eller studier.

Fontenehusene har samarbeid med både de psykiske helsetjenestene og NAV. 

Det er ingen tidsbegrensninger. Fontenehusene kan fylle ut tomrom der andre tjenester er begrenset til få timer per uke. 

Du trenger ikke søke for å bli med i fontenehusene. Det er bare å ringe og gjøre avtale om omvisning.