Til innhold
Psykisk helse

Distriktspsykiatrisk senter (DPS)

Er du alvorlig syk, kan fastlegen i noen tilfeller henvise deg til Distriktspsykiatrisk senter (DPS). DPS er et spesialisthelsetjenestetilbud. Hvilket DPS du tilhører, avhenger av hvor du bor og hvilket sykehus du tilhører.

Usikker på bydel?

Se bydeler i kart, eller søk på adressen din for å finne ut hvilken bydel du bor i