Besøksregler for sykehjem og helsehus i Oslo

Besøksregler for helsehus

På grunn av det høye smittetrykket innføres det regulering av besøk på helsehusene; maks 2 besøkende samtidig og maks 1 time pr. besøk (innenfor gjeldende besøkstid).

Det er fortsatt medarbeidere, beboere og pasienter på sykehjem og helsehus som ikke er vaksinert. Det er derfor viktig at alle smittevernregler følges for å unngå at smitte kommer inn på våre institusjoner.

Når kan du komme på besøk?

Du kan komme på besøk hverdager, kvelder og helger.

Regler for alle besøk

 • Du kan ikke komme på besøk hvis du er syk, er nærkontakt med en korona smittet person eller i hjemmekarantene. 
 • Du bør ikke komme på besøk hvis du har infeksjonssymptomer.
 • Vi fører besøksprotokoll for alle som kommer på besøk for å sikre eventuell smittesporing. Dette er frivillig å skrive seg inn i protokollen. Protokollen makuleres etter ti dager.
 • Det er viktig å gjennomføre god håndhygiene ved ankomst og under besøket, i tråd med generelle råd for håndhygiene.
 • Besøkende skal bruke munnbind når de er på besøk på sykehjemmet.
 • Du bør holde minst en meters avstand til uvaksinerte beboere eller pasienter.
 • Kontakt personalet ved sykehjemmet dersom du trenger munnbind. 
 • Du kan ha med gaver, blomster, mat og lignende.
 • Du kan bruke toalettet på rommet til den du besøker eller et merket toalett for pårørende.
 • Hund og andre kjæledyr kan tillates. Avtal med avdelingen på forhånd.
 • Det legges alltid til rette for besøk og fysisk kontakt i livets sluttfase.

Kontakt sykehjemmet

Etter besøket

Hvis du får påvist covid-19 etter besøket, må du opplyse om at du har vært på besøk som en del av smittesporingen. Vi ber om at du tar direkte kontakt med sykehjemmet eller helsehuset du har besøkt så raskt som mulig og informer om dette slik at vi kan iverksette tiltak så raskt som mulig.

Hvis situasjonen endrer seg

Det kan bli endringer i besøksreglene dersom det blir et smitteutbrudd på sykehjemmet eller helsehuset, eller om Oslo kommune må innføre et høyere tiltaksnivå som følge av smittepresset i samfunnet. 

Se prosedyren for sykehjem og helsehus