Besøksregler for sykehjem og helsehus i Oslo

Når kan du komme på besøk?

Du kan komme på besøk på sykehjemmene på hverdager, kvelder og helger. Helsehusene har egne besøkstider, kontakt ditt helsehus.

Regler for alle besøk  

  • Det er viktig å gjennomføre god håndhygiene ved ankomst og under besøket, i tråd med generelle råd for håndhygiene. 
  • Personer med infeksjonssymptomer eller pågående covid-19-infeksjon kan ikke komme på besøk.
  • Du kan ha med gaver, blomster, mat og lignende. 
  • Du kan bruke toalettet på rommet til den du besøker eller et merket toalett for pårørende. 
  • Hund og andre kjæledyr kan tillates. Avtal med avdelingen på forhånd. 

Kontakt sykehjemmet eller helsehuset

Hvis situasjonen endrer seg

Det kan bli endringer i besøksreglene dersom det blir et smitteutbrudd på sykehjemmet eller helsehuset, eller om Oslo kommune må innføre et høyere tiltaksnivå som følge av smittepresset i samfunnet. 

Se prosedyren for sykehjem og helsehus