Video

Begrensninger for besøkende fra 18. mars

På grunn av det økte smittepresset innfører Sykehjemsetaten nye besøksbegrensinger for å redusere smittepresset i samfunnet slik Oslo kommune har innført for private hjem. Dette innebærer at det inntil videre kan være maksimalt 2 besøkende hos beboer per gang på sykehjem og helsehus.

Copyright/produsent: Fredriksen Film/Morten Fredriksen

Teksting

00:00.000 --> 01:32.000
♫ Musikk spiller ♫

01:33.500 --> 01:38.000
Ansatt: Nå er det besøk til deg.
Dame: Hallo!

01:42.000 --> 01:46.000
Damestemme: Jeg bare synes de er så deilige!