Copyright/produsent: Fredriksen Film/Morten Fredriksen

Teksting

00:00.000 --> 00:38.000
♫ Musikk spiller ♫

01:07.000 --> 01:21.000
♫ Musikk spiller ♫

01:29.000 --> 01:48.000
♫ Musikk spiller ♫