Alle sykehjem og helsehus

Romsås sykehjem

Besøksregler for sykehjem og helsehus i Oslo

Alle våre sykehjem og helsehus er åpne for besøkende. Men på grunn av smittesituasjonen oppfordrer vi nå pårørende om å avstå fra besøk en periode.

Kontakt

Telefon

23 43 56 00

Faks

23 43 56 01

E-post

Postadresse

Romsås Senter 1, 0970 OSLO

Besøksadresse

Romsås Senter 1, 0970 OSLO

Vakttelefonen er betjent mellom 15:00 og 07:30 i hverdager. Lørdag og søndag er telefonen betjent hele døgnet.

Vakttelefon

Telefon 913 11 365

Åpningstider resepsjon

Uke 2

 • Mandag: 09:00 - 14:30
 • Tirsdag: 09:00 - 14:30
 • Onsdag: 09:00 - 14:30
 • Torsdag: 09:00 - 14:30
 • Fredag: 09:00 - 14:30
 • Lørdag: Stengt
 • Søndag: Stengt
Det henger en oversikt over beboere med langtidsplass ved siden av heisene.

Uke 3

 • Mandag: 09:00 - 14:30
 • Tirsdag: 09:00 - 14:30
 • Onsdag: 09:00 - 14:30
 • Torsdag: 09:00 - 14:30
 • Fredag: 09:00 - 14:30
 • Lørdag: Stengt
 • Søndag: Stengt
Det henger en oversikt over beboere med langtidsplass ved siden av heisene.

Uke 4

 • Mandag: 09:00 - 14:30
 • Tirsdag: 09:00 - 14:30
 • Onsdag: 09:00 - 14:30
 • Torsdag: 09:00 - 14:30
 • Fredag: 09:00 - 14:30
 • Lørdag: Stengt
 • Søndag: Stengt
Det henger en oversikt over beboere med langtidsplass ved siden av heisene.

Om Romsås sykehjem

Sykehjemmet ligger inne på Romsås senter. Vi har gode muligheter for å gå turer i nærområdet. Sykehjemmet har en unik utsikt mot nord i Groruddalen. Vi har en kafe i første etasje som er åpen for beboere, pårørende, ansatte og de som bor i nærmiljøet. I kafeen er det også muligheter for konserter, utstillinger og annet. Vi har også en egen katt.

Romsås sykehjem på Facebook.

Fakta om sykehjemmet:

 • 81 ordinære langtidsplasser
 • 12 skjermede plasser for personer med demens. 11 av 12 rom har eget toalett og bad
 • Alle har enkeltrom
 • Bydel Grorud
 • kommunal eierform
 • drives av Lovisenberg Omsorg
 • kontrakten er inngått for seks år og utløper 01.09.2021. Oslo kommune kan forlenge kontrakten med to år

Kontaktinformasjon avdelinger

Enhet 2

Enhetsleder

Helga Lyssandtræ

Telefon: 23 43 56 25

Døgnbemannet telefon: 469 38 719

E-post:

Enhet 3

Enhetsleder

Kari Fjeldmann Mikkelborg

Telefon: 23 43 56 30

Døgnbemannet telefon: 468 69 813

E-post:

Enhet 4

Enhetsleder

Karolina Filipsons-Ihle

Telefon: 23 43 56 40

Døgnbemannet telefon: 468 69 834

E-post:

Enhet 5

Enhetsleder

Jan Kapstad

Telefon: 23 43 56 50

Døgnbemannet telefon: 468 89 591

E-post:

Enhet 6

Enhetsleder

Huong Ha

Telefon: 23 43 56 60

Døgnbemannet telefon: 469 06 589

E-post:

Daglig leder

Anne-Lise Skjæveland

Telefon: 23 43 56 03

Mobilnummer: 911 73 592

E-post:

Kvalitetsleder

Tina Skjønhals

Telefon: 23 43 56 11

Mobilnummer: 484 09 806

E-post:

Informasjonskontakt

Tina Skjønhals

Telefon: 23 43 56 11

Mobilnummer: 484 09 806

E-post:

Kvalitet på sykehjem

Kompetanse

Vi har ansvarlig sykepleier på alle avdelinger. Vi har tilsynsleger som dekker alle hverdager. Sykehjemmet har fysioterapeuter, ergoterapeut, kulturarbeider og aktivitører. Alle beboere har egen kontaktperson og ansvarlig sykepleier. Vi har liten utskiftning av personale, noe som gir oss en god kompetanse og faglig tyngde. Vi jobber for en aktiv og meningsfylt hverdag i tråd med den enkelte beboers ønsker og behov. Bedre hverdagsliv og brukermedvirkning står sentralt.

Sykehjemmet er godkjent lærebedrift og har lærlinger i helsearbeiderfaget. Vi samarbeider også med Stovner videregående skole og har elever i praksis fra VG1 og VG2. Vi har også sykepleierstudenter i praksis. Alle teamlederne, kvalitetsleder og daglig leder er sykepleiere.

Her kan du laste ned bemanningsoversikten for Romsås sykehjem (PDF).

Tilbud

 • fotterapeut og frisør (selvstendig næringsdrivende)
 • kapell
 • store terrasser
 • Nærhet til treningssenter og svømmebasseng, Deichmanske bibliotek, nærbutikk, apotek, frivilligsentral, pub og systue

Middag leveres fra ISS. Vi lager frokost, lunsj og kveldsmat selv på avdelingene. Tidspunktet for måltidene kan variere, hør med din avdeling eller se oppslag.

Aktiviteter

Sykehjemmet arrangerer regelmessig andakt og lørdagskafé for beboere og pårørende. I tillegg tilbyr vi aktiviteter både i gruppe og individuelt, som for eksempel konserter, bingo, høytlesning, fellestrim, turer og frokostgruppe. Detaljert aktivitetskalender for hver måned henger synlig i hver etasje. Vi jobber for å få et ennå tettere samarbeid med ulike aktører i nærmiljøet, som skoler, barnehager og biblioteket.

Vi har samarbeid med «Generasjonsmøte M» hvor vi hver lørdag får besøk av ungdommer som bidrar med aktiviteter og sosial hygge for beboerne. Hver torsdag kommer elever fra Tokerud skole, hvor vi i et samarbeidsprosjekt med kirken, har prosjektet "Unge møter Eldre". Vi er også opptatt av å markere høytidene og andre merkedager på en god måte.

Transport