Romsås sykehjem - legges ned mars 2023

Om Romsås sykehjem

Romsås sykehjem skal avvikles innen mars 2023. Det er derfor ikke lenger mulig å ønske seg plass på dette sykehjemmet.

Sykehjemmet ligger inne på Romsås senter. Vi har gode muligheter for å gå turer i nærområdet.

Sykehjemmet har en unik utsikt mot nord i Groruddalen. Vi har en kafe i første etasje som er åpen for beboere, pårørende, ansatte og de som bor i nærmiljøet. I kafeen er det også muligheter for konserter, utstillinger og annet. Vi har også en egen katt.

Romsås sykehjem på Facebook.

Fakta om sykehjemmet:

 • 81 ordinære langtidsplasser
 • 12 skjermede plasser for personer med demens. 11 av 12 rom har eget toalett og bad
 • Alle har enkeltrom
 • Bydel Grorud
 • Kommunal eierform
 • Drives av Lovisenberg Omsorg AS
 • Kontrakten varer til 01.09.2022. Oslo kommune kan forlenge kontrakten med ytterligere ett år.

Kontaktinformasjon avdelinger

Post 2

Avdelingssykepleier
Helga Lyssandtræ
Telefon
Døgnbemannet telefon

Post 3

Avdelingssykepleier
Anett Skjellet
Telefon
Døgnbemannet telefon

Post 4

Avdelingssykepleier
Karolina Filipsons-Ihle
Telefon
Døgnbemannet telefon

Post 5

Avdelingssykepleier
Jan Kapstad
Telefon
Døgnbemannet telefon

Post 6

Avdelingssykepleier
Huong Ha
Telefon
Døgnbemannet telefon
Daglig leder
Line Orlund
Mobil
Telefon
Kvalitetsleder
Tina Skjønhals
Mobil
Telefon
Informasjonskontakt
Tina Skjønhals
Mobil
Telefon

Kvalitet på sykehjem

Kompetanse

Vi har ansvarlig sykepleier på alle avdelinger. Vi har tilsynsleger som dekker alle hverdager. Sykehjemmet har fysioterapeuter, ergoterapeut, kulturarbeider og aktivitører. Alle beboere har egen kontaktperson og ansvarlig sykepleier. Vi har liten utskiftning av personale, noe som gir oss en god kompetanse og faglig tyngde. Vi jobber for en aktiv og meningsfylt hverdag i tråd med den enkelte beboers ønsker og behov. Bedre hverdagsliv og brukermedvirkning står sentralt.

Sykehjemmet er godkjent lærebedrift og har lærlinger i helsearbeiderfaget. Vi samarbeider også med Stovner videregående skole og har elever i praksis fra VG1 og VG2. Vi har også sykepleierstudenter i praksis. Alle teamlederne, kvalitetsleder og daglig leder er sykepleiere.

Tilbud

 • fotterapeut og frisør (selvstendig næringsdrivende)
 • kapell
 • store terrasser
 • Nærhet til treningssenter og svømmebasseng, Deichmanske bibliotek, nærbutikk, apotek, frivilligsentral, pub og systue

Middag leveres fra ISS. Vi lager frokost, lunsj og kveldsmat selv på avdelingene. Tidspunktet for måltidene kan variere, hør med din avdeling eller se oppslag.

Aktiviteter

Sykehjemmet arrangerer regelmessig andakt og lørdagskafé for beboere og pårørende. I tillegg tilbyr vi aktiviteter både i gruppe og individuelt, som for eksempel konserter, bingo, høytlesning, fellestrim, turer og frokostgruppe. Detaljert aktivitetskalender for hver måned henger synlig i hver etasje. Vi jobber for å få et ennå tettere samarbeid med ulike aktører i nærmiljøet, som skoler, barnehager og biblioteket.

Vi har samarbeid med «Generasjonsmøte M» hvor vi hver lørdag får besøk av ungdommer som bidrar med aktiviteter og sosial hygge for beboerne. Hver torsdag kommer elever fra Tokerud skole, hvor vi i et samarbeidsprosjekt med kirken, har prosjektet "Unge møter Eldre". Vi er også opptatt av å markere høytidene og andre merkedager på en god måte.

Transport

Kontakt

Vakttelefonen er betjent mellom 15:00 og 07:30 i hverdager. Lørdag og søndag er telefonen betjent hele døgnet.
Telefon
Postadresse:
Romsås Senter 1
0970 OSLO
Besøksadresse:
Romsås Senter 1
0970 OSLO
Vakttelefon
Telefon

Åpningstider resepsjon

 • Mandag
 • Tirsdag
 • Onsdag
 • Torsdag
 • Fredag
 • Lørdag
 • Søndag

Det henger en oversikt over beboere med langtidsplass ved siden av heisene.

Besøksråd for sykehjem og helsehus