Lille- og mellomstua - Tur til Oslo bymuseum (tilrettelagt)

Tid og sted