Lille- og mellomstua - Rustadsaga i Østmarka med peiskos og kaffe

Tid og sted