Alle sykehjem og helsehus

Ammerudhjemmet bo- og kultursenter

Besøksregler for sykehjem og helsehus i Oslo

Sykehjem og helsehus er stengt for besøkende til og med 31. januar. Dette gjelder fra lørdag 23. januar kl. 12:00. Det gjøres unntak for besøk til beboere som er i siste fase av livet. Alle besøkende bør framlegg negativ covid-19 test som ikke er eldre enn 72 timer.

Kontakt

Telefon

23 33 53 00

Faks

23 33 53 60

E-post

Postadresse

Ammerudveien 45, 0958 OSLO

Besøksadresse

Ammerudveien 45, 0958 OSLO

Døgnbemannet vakttelefon

Telefon 906 95 699

Åpningstider resepsjon

Uke 4

 • Mandag: 09:00 - 15:00
 • Tirsdag: 09:00 - 15:00
 • Onsdag: 09:00 - 15:00
 • Torsdag: 09:00 - 15:00
 • Fredag: 09:00 - 15:00
 • Lørdag: Stengt
 • Søndag: Stengt

Uke 5

 • Mandag: 09:00 - 15:00
 • Tirsdag: 09:00 - 15:00
 • Onsdag: 09:00 - 15:00
 • Torsdag: 09:00 - 15:00
 • Fredag: 09:00 - 15:00
 • Lørdag: Stengt
 • Søndag: Stengt

Uke 6

 • Mandag: 09:00 - 15:00
 • Tirsdag: 09:00 - 15:00
 • Onsdag: 09:00 - 15:00
 • Torsdag: 09:00 - 15:00
 • Fredag: 09:00 - 15:00
 • Lørdag: Stengt
 • Søndag: Stengt

Åpningstider kafé

Uke 4

 • Mandag: 11:00 - 16:00
 • Tirsdag: 11:00 - 19:00
 • Onsdag: 11:00 - 16:00
 • Torsdag: 11:00 - 16:00
 • Fredag: 11:00 - 16:00
 • Lørdag: 11:00 - 16:00
 • Søndag: 11:00 - 16:00
Bydelskafeen som er åpen for lokalmiljøet og kan leies etter avtale. Catering, snitter, koldtbord og kaker kan bestilles fra vårt eget kjøkken.

Uke 5

 • Mandag: 11:00 - 16:00
 • Tirsdag: 11:00 - 19:00
 • Onsdag: 11:00 - 16:00
 • Torsdag: 11:00 - 16:00
 • Fredag: 11:00 - 16:00
 • Lørdag: 11:00 - 16:00
 • Søndag: 11:00 - 16:00
Bydelskafeen som er åpen for lokalmiljøet og kan leies etter avtale. Catering, snitter, koldtbord og kaker kan bestilles fra vårt eget kjøkken.

Uke 6

 • Mandag: 11:00 - 16:00
 • Tirsdag: 11:00 - 19:00
 • Onsdag: 11:00 - 16:00
 • Torsdag: 11:00 - 16:00
 • Fredag: 11:00 - 16:00
 • Lørdag: 11:00 - 16:00
 • Søndag: 11:00 - 16:00
Bydelskafeen som er åpen for lokalmiljøet og kan leies etter avtale. Catering, snitter, koldtbord og kaker kan bestilles fra vårt eget kjøkken.

Om Ammerudhjemmet bo- og kultursenter

Ammerudhjemmet bo- og kultursenter er et åpent sykehjem. Det vil si at vi ønsker å være en møteplass mellom generasjoner og kulturer i bydel Grorud. Vi vil at Ammerudhjemmet skal være et hjem for våre beboere, der gode relasjoner, aktivitet- og kulturopplevelser står sentralt. Vi har et brukerråd som består av representanter for beboerne, pårørende og frivillige. Sykehjemmet ligger ved porten til Lillomarka.

Ammerudhjemmet på Facebook.

Fakta om sykehjemmet

 • 63 ordinære langtidsplasser hvor
  • 27 skjermede plasser er tilpasset personer med demens
 • 26 dagsenterplasser hvor
  • 9 skjermede plasser er tilpasset personer med demens
 • enerom
 • Bydel Grorud
 • eid og driftet av Kirkens Bymisjon
 • kontrakten er inngått for tre år med virkning fra 01.01.2019 og varer til 31.12.2021

Kontaktinformasjon avdelinger

Informasjonskontakt/kultur- og nærmiljøleder

Erik Holm

Telefon: 922 85 122

E-post:

Virksomhetsleder

Øyvind Jørgensen

Mobilnummer: 917 85 940

E-post:

Avdeling 2.etg.

Avdelingssykepleier

Sita Rasiah

Telefon: 477 96 401

Døgnbemannet telefon: 906 95 699

E-post:

18 langtidsplasser fordelt på to bofellesskap

Avdeling 3.etg.

Avdelingssykepleier

Melissa Osland Hermansen

Telefon: 477 96 408

Døgnbemannet telefon: 906 95 699

E-post:

18 langtidsplasser fordelt på to bofellesskap

Avdeling 4.etg.

Avdelingssykepleier

Farshad Sohrabi

Telefon: 477 96 415

Døgnbemannet telefon: 906 95 699

E-post:

18 langtidsplasser fordelt på to bofellesskap (9 plasser er skjermet enhet tilpasset beboere med demens

Avdeling 5.etg.

Avdelingssykepleier

Anette Nadheim

Telefon: 477 96 422

Døgnbemannet telefon: 906 95 699

E-post:

18 langtidsplasser fordelt på to bofellesskap (9 plasser er skjermet enhet tilpasset beboere med demens)

Avdeling 6.etg.

Avdelingssykepleier

Sanela H. Aubert

Telefon: 477 96 429

Døgnbemannet telefon: 906 95 699

E-post:

18 langtidsplasser fordelt på to bofellesskap (9 plasser er skjermet enhet tilpasset beboere med demens)

Kvalitet på sykehjem

Kompetanse

Ammerudhjemmet har lang tradisjon for å initiere utvikling. Dette har vært tilfelle innenfor brukermedvirkning, det åpne sykehjemmet - kulturmøteplass for nærmiljøet, nettverksprosjektet «Glemsk, men ikke glemt.» Nå er vi i gang med utprøving av digitalt tilsyn og sensorteknologi.

Ammerudhjemmets sentrale plassering midt i hjertet av Groruddalen innebærer erfaringer med å yte eldreomsorg til Oslos flerkulturelle befolkning og er en arbeidsplass preget av mangfold og inkludering.

Vi har ansvarlige sykepleiere på vakt, hele døgnet. Vår overlege i 100 %-stilling har det medisinske oppfølgingsansvaret. Alle våre beboere har en primærsykepleier og en primærkontakt.

Døgnavdelingene ledes av avdelingssykepleier. Hver avdeling egen fagutviklingssykepleier. Vår kvalitetsrådgiver koordinerer og leder arbeidet med kontinuerlig kvalitetsforbedring. Sykehjemmet har ca 80 frivillige. De er viktige bidragsytere i arbeidet med å tilrettelegge hverdagen for beboerne på sykehjemmet. Dette arbeidet koordineres av frivilligleder. Kulturleder koordinerer og tilrettelegger for et personsentrert kultur- og aktivitetstilbud. Vår egen bymisjonsprest følger opp beboere og ansatte i spørsmål om åndelige og eksistensielle verdier.

Vi er opptatt av tverrfaglig samarbeid, og fysio- og ergoterapeuter bidrar i oppfølging og tilrettelegging for både fysiske og kognitive utfordringer, enkeltvis og i grupper.

Sykehjemmet har eget vaskeri og egen driftsavdeling.

Vi har eget produksjonskjøkken og driver cateringvirksomhet. Hver avdeling har postkjøkken som tilrettelegger øvrige måltider. "Café 19" er et åpent spise- og treffsted for  nærmiljøet beboere, ansatte, pårørende.

Sykehjemmet samarbeider med Oslo MET og Lovisenberg Diakonale Høgskole. Vi er en lærebedrift for kokke- og helsefag og samarbeider med Stovner videregående skole.

Her kan du laste ned bemanningsoversikten for Ammerudhjemmet bo- og kultursenter (PDF).

Tilbud

 • frisør fire dager i uker
 • fotpleie to dager i uken
 • oppvarmet treningsbasseng (kan leies etter skriftlig avtale)
 • lokaler til leie i kultursenteret
 • enkel tilgang til hage om sommeren
 • akvarium på dagsenteret
 • besøkshund

Vårt storkjøkken betjener hele sykehjemmet. Middager selges og distribueres i tillegg til eksterne kunder. Hver avdeling har postkjøkken som tilrettelegger øvrige måltider. Tidspunktet for måltidene kan variere, hør med din avdeling. Café 19 er, som del av Kultursenteret, et åpent spise- og treffsted for nærmiljøet.

Aktiviteter

Vi tilbyr ulike aktiviteter, både i åpne grupper og med faste gruppemedlemmer. Eksempler på våre faste aktiviteter er kulturkvelder, andakt, foredrag, trim ved fysio eller ergoterapeut, turer og aktiviteter ved dagavdelingen som bingo, kino, baking, hobbyaktiviteter, fellestrim, andakt og quiz.

Vi har også ulike grupper, som erindringsgrupper, lesegruppe, herregruppe, bassenggruppe, hagegruppe, spasergruppe, skrivegruppe og samtalegruppe.

Gruppetilbudet endrer seg etter sammensetningen av beboergruppen og er derfor et dynamisk tilbud.

Se kulturprogrammet for Ammerudhjemmet våren 2020 (PDF)

Transport