Ammerudhjemmet bo- og kultursenter

Ammerudhjemmet bo- og kultursenter avvikles gradvis frem mot 2022

Kontrakten med Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo opphører 31.12.2021. Oslo kommune har derfor besluttet å gradvis avvikle Ammerudhjemmet bo- og kultursenter i løpet av 2021.

Besøksregler for sykehjem og helsehus i Oslo

Du kan komme på besøk dag og kveld alle dager på våre langtidshjem. Helsehusene har egne besøksregler. Det kan bli endringer i besøksreglene ved høy smitte.

Kontakt

Telefon

23 33 53 00

E-post

Postadresse

Ammerudveien 45, 0958 OSLO

Besøksadresse

Ammerudveien 45, 0958 OSLO

Døgnbemannet vakttelefon

Telefon 90 69 56 99

Åpningstider resepsjon

Uke 37

 • Mandag: 09:00 - 15:00
 • Tirsdag: 09:00 - 15:00
 • Onsdag: 09:00 - 15:00
 • Torsdag: 09:00 - 15:00
 • Fredag: 09:00 - 15:00
 • Lørdag: Stengt
 • Søndag: Stengt

Uke 38

 • Mandag: 09:00 - 15:00
 • Tirsdag: 09:00 - 15:00
 • Onsdag: 09:00 - 15:00
 • Torsdag: 09:00 - 15:00
 • Fredag: 09:00 - 15:00
 • Lørdag: Stengt
 • Søndag: Stengt

Uke 39

 • Mandag: 09:00 - 15:00
 • Tirsdag: 09:00 - 15:00
 • Onsdag: 09:00 - 15:00
 • Torsdag: 09:00 - 15:00
 • Fredag: 09:00 - 15:00
 • Lørdag: Stengt
 • Søndag: Stengt

Åpningstider kafé

Uke 37

 • Mandag: 11:00 - 16:00
 • Tirsdag: 11:00 - 19:00
 • Onsdag: 11:00 - 16:00
 • Torsdag: 11:00 - 16:00
 • Fredag: 11:00 - 16:00
 • Lørdag: 11:00 - 16:00
 • Søndag: 11:00 - 16:00
Bydelskafeen er åpen for lokalmiljøet og kan leies etter avtale. Catering, snitter, koldtbord og kaker kan bestilles fra vårt eget kjøkken. Kaféen på Ammerudhjemmet er for tiden stengt.

Uke 38

 • Mandag: 11:00 - 16:00
 • Tirsdag: 11:00 - 19:00
 • Onsdag: 11:00 - 16:00
 • Torsdag: 11:00 - 16:00
 • Fredag: 11:00 - 16:00
 • Lørdag: 11:00 - 16:00
 • Søndag: 11:00 - 16:00
Bydelskafeen er åpen for lokalmiljøet og kan leies etter avtale. Catering, snitter, koldtbord og kaker kan bestilles fra vårt eget kjøkken. Kaféen på Ammerudhjemmet er for tiden stengt.

Uke 39

 • Mandag: 11:00 - 16:00
 • Tirsdag: 11:00 - 19:00
 • Onsdag: 11:00 - 16:00
 • Torsdag: 11:00 - 16:00
 • Fredag: 11:00 - 16:00
 • Lørdag: 11:00 - 16:00
 • Søndag: 11:00 - 16:00
Bydelskafeen er åpen for lokalmiljøet og kan leies etter avtale. Catering, snitter, koldtbord og kaker kan bestilles fra vårt eget kjøkken. Kaféen på Ammerudhjemmet er for tiden stengt.

Om Ammerudhjemmet bo- og kultursenter

Ammerudhjemmet bo- og kultursenter er et åpent sykehjem. Det vil si at vi ønsker å være en møteplass mellom generasjoner og kulturer i bydel Grorud. Vi vil at Ammerudhjemmet skal være et hjem for våre beboere, der gode relasjoner, aktivitet- og kulturopplevelser står sentralt. Vi har et brukerråd som består av representanter for beboerne, pårørende og frivillige. Sykehjemmet ligger ved porten til Lillomarka.

Ammerudhjemmet på Facebook.

Fakta om sykehjemmet

 • 90 langtidsplasser hvor 27 er skjermede plasser tilpasset personer med demens
 • 19 dagsenterplasser hvor 7 er skjermede plasser tilpasset personer med demens
 • enerom
 • Bydel Grorud
 • eid og driftet av Kirkens Bymisjon
 • kontrakten er inngått for tre år med virkning fra 01.01.2019 og varer til 31.12.2021

Kontaktinformasjon avdelinger

Virksomhetsleder

Øyvind Jørgensen

Mobilnummer: 91 78 59 40

E-post:

Informasjonskontakt/frivilligleder

Anna Martine Jarlvang Dysthe

Mobilnummer: 99 15 03 65

E-post:

Kulturleder

Birgitte Elin Bjørnstad

Mobilnummer: 47 02 24 34

E-post:

Kvalitetsleder

May-Tove Ellingham

Mobilnummer: 91 11 33 44

E-post:

Avdeling 2.etg.

Avdelingssykepleier

Sita Rasiah

Telefon: 47 79 64 01

Døgnbemannet telefon: 90 69 56 99

E-post:

18 langtidsplasser fordelt på to bofellesskap

Avdeling 3.etg.

Avdelingssykepleier

Melissa Osland Hermansen

Telefon: 47 79 64 08

Døgnbemannet telefon: 90 69 56 99

E-post:

18 langtidsplasser fordelt på to bofellesskap

Avdeling 4.etg.

Avdelingssykepleier

Farshad Sohrabi

Telefon: 47 79 64 15

Døgnbemannet telefon: 90 69 56 99

E-post:

18 langtidsplasser fordelt på to bofellesskap (9 plasser er skjermet enhet tilpasset beboere med demens

Avdeling 5.etg.

Avdelingssykepleier

Anette Nadheim

Telefon: 47 79 64 22

Døgnbemannet telefon: 90 69 56 99

E-post:

18 langtidsplasser fordelt på to bofellesskap (9 plasser er skjermet enhet tilpasset beboere med demens)

Avdeling 6.etg.

Avdelingssykepleier

Sanela H. Aubert

Telefon: 47 79 64 29

Døgnbemannet telefon: 90 69 56 99

E-post:

18 langtidsplasser fordelt på to bofellesskap (9 plasser er skjermet enhet tilpasset beboere med demens)

Dag- og terapeutavdeling

Marga Gavrailova

Mobilnummer: 96 94 69 08

E-post:

Cafe og hovedkjøkken

Anders Lindaas

Mobilnummer: 96 94 69 14

E-post:

Driftsavdeling

Frank Eliesen

Telefon: 23 33 53 06

E-post:

Kvalitet på sykehjem

Kompetanse

Ammerudhjemmet har lang tradisjon for å initiere utvikling. Dette har vært tilfelle innenfor brukermedvirkning, det åpne sykehjemmet - kulturmøteplass for nærmiljøet, nettverksprosjektet «Glemsk, men ikke glemt.» Nå er vi i gang med utprøving av digitalt tilsyn og sensorteknologi.

Ammerudhjemmets sentrale plassering midt i hjertet av Groruddalen innebærer erfaringer med å yte eldreomsorg til Oslos flerkulturelle befolkning, og det er en arbeidsplass preget av mangfold og inkludering.

Vi har ansvarlige sykepleiere på vakt, hele døgnet. Vår overlege i 100 %-stilling har det medisinske oppfølgingsansvaret. Alle våre beboere har en primærsykepleier og en primærkontakt.

Døgnavdelingene ledes av avdelingssykepleier. Hver avdeling egen fagutviklingssykepleier. Vår kvalitetsleder koordinerer og leder arbeidet med kontinuerlig kvalitetsforbedring. Sykehjemmet har ca. 70 frivillige. De er viktige bidragsytere i arbeidet med å tilrettelegge hverdagen for beboerne på sykehjemmet. Dette arbeidet koordineres av frivilligleder. Kulturleder koordinerer og tilrettelegger for et personsentrert kultur- og aktivitetstilbud. Vår egen bymisjonsprest følger opp beboere og ansatte i spørsmål om åndelige og eksistensielle verdier.

Vi er opptatt av tverrfaglig samarbeid, og fysio- og ergoterapeuter bidrar i oppfølging og tilrettelegging for både fysiske og kognitive utfordringer, enkeltvis og i grupper.

Sykehjemmet har eget vaskeri og egen driftsavdeling.

Sykehjemmet samarbeider med Oslo MET og VID Vitenskapelige Høgskole. Vi er en lærebedrift for kokke- og helsefag og samarbeider med Stovner videregående skole.

Her kan du laste ned bemanningsoversikten for Ammerudhjemmet bo- og kultursenter (PDF).

Tilbud

 • frisør og fotpleie
 • oppvarmet treningsbasseng (kan leies etter skriftlig avtale) – stengt inntil videre
 • lokaler til leie i kultursenteret – stengt inntil videre
 • enkel tilgang til hage om sommeren

Vårt storkjøkken betjener hele sykehjemmet. Middager selges og distribueres i tillegg til eksterne kunder. Hver avdeling har postkjøkken som tilrettelegger øvrige måltider. Tidspunktet for måltidene kan variere, hør med din avdeling. Café 19 er, som del av Kultursenteret, et åpent spise- og treffsted for nærmiljøet, beboere, ansatte og pårørende.

Aktiviteter

Vi tilbyr ulike aktiviteter, både i åpne grupper og med faste gruppemedlemmer. Eksempler på våre faste aktiviteter er kulturkvelder, andakt, foredrag, trim ved fysio eller ergoterapeut, turer og aktiviteter ved dagavdelingen som bingo, kino, baking, hobbyaktiviteter, fellestrim og quiz.

Vi har også ulike grupper, som erindringsgrupper, lesegruppe, herregruppe, bassenggruppe, hagegruppe, spasergruppe, skrivegruppe og samtalegruppe.

Gruppetilbudet endrer seg etter sammensetningen av beboergruppen og er derfor et dynamisk tilbud.

Transport