Til innhold
Nedsatt funksjonsevne

Hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabilitering er for deg som ikke lenger mestrer din hverdag som før. Du kan få hjelp til for eksempel personlig stell, matlaging, rengjøring, deltakelse i sosiale sammenhenger eller andre aktiviteter i hverdagen.


Hverdagsrehabilitering er tidsavgrenset rehabilitering, hvor opptrening i dagliglivets gjøremål skjer i ditt hjem og nærmiljø. Dine mål vil stå sentralt. Hverdagsrehabilitering starter alltid med spørsmålet «Hva er viktig for deg?»

Søk om hverdagsrehabilitering

Søk om hverdagsrehabilitering ved å bruke søknadsskjemaet for helse- og omsorgstjenester

Hva får du?

Hverdagsrehabilitering er et samarbeid mellom deg og et tverrfaglig team bestående av fysioterapeut, ergoterapeut, sykepleier og hjemmetrener. Teamet vil sammen med deg kartlegge de utfordringer du har i hverdagen. Det blir laget en plan ut fra dine mål og du får tett oppfølging i en tidsavgrenset periode på cirka fire uker. Målet er at du skal få best mulig funksjon, oppleve mestring og selvstendighet i hverdagen, og kunne delta sosialt.

Se brosjyre om Hverdagsrehabilitering.

Krav til søker

Ønsker du å gjenvinne eller gjøre en innsats for å gjenvinne det du tidligere mestret, kan du ha utbytte av hverdagsrehabilitering.

Hva koster det?

Hverdagsrehabilitering er gratis.

Hva skjer videre?

Når du søker helse- og omsorgstjenester er det søknadskontoret i bydelen som behandler søknaden. Finn kontaktinformasjon til søknadskontoret i din bydel