Tjenester og tilbud

Her finner du tjenester som kan hjelpe deg og skape trygghet i dagliglivet.

Din fastlege kan gi deg råd om demens og hjelpetilbudene som finnes. Informasjon om din fastlege og dine helsefakta finner du på din kjernejournal (Helsenorge).

Demenskoordinator

En demenskoordinator er et bindeledd mellom deg som har demens og tjenesteapparatet.

Andre aktuelle tjenester for deg og din familie kan være:

Du finner flere tjenester under Nedsatt funksjonsevne.

Søknadskontor

Søknadskontoret i bydelen behandler søknader om helse- og omsorgstjenester. De kan også hjelpe deg å søke eller klage.

Få råd fra fagfolk

Har du spørsmål eller bekymringer knyttet til demens? På Demenslinjen kan du snakke med erfarne sykepleiere.

På Villa Enerhaugen finnes det en råd- og veiledningstjeneste. Tjenesten er et lavterskeltilbud for yngre personer med demens, deres pårørende, samt primærhelsetjenesten, fastleger, arbeidsgivere og bedriftshelsetjenesten. Finn kontaktinformasjon til Villa Enerhaugen.

Besøk Almas hus

På Aker sykehus ligger Almas Hus. Almas Hus er en leilighet som er tilpasset personer med kognitiv svikt, demens, utfordringer med hukommelse eller praktiske gjøremål. Her kan du prøve ulike hjelpemidler og oppleve velferdsteknologi i praksis, og få tips og triks for en god hverdag.

Seniorveileder

Seniorveilederen kan komme på hjemmebesøk til deg, for å hjelpe deg å tilrettelegge boligen din. Seniorveileder kan også gi deg råd slik at du kan holde deg frisk og aktiv.

Aktiviteter

Tilbud om dagaktiviteter finner du under aktiviteter.