Til innhold
Dagsenter for personer med funksjonsnedsettelse

Søk om dagsenter for personer med funksjonsnedsettelser

Dagsentrene tilbyr aktiviteter på dagtid til personer som har en fysisk eller psykisk funksjonsnedsettelse.

 Hvis du ønsker plass på et dagsenter må du sende en søknad om helse- og omsorgstjenester til din bydel.

Hva får du?

Du kan få plass på dagsenter fra én til fem hverdager i uka. Hvor ofte du kan være på dagsenteret avhenger av hvilke behov du har. Alle dagsentre har aktiviteter tilpasset den enkelte, for eksempel:

  • arbeids- og hobbyoppgaver
  • opptrening av ferdigheter
  • sosiale samlinger
  • utflukter
  • trim

Krav til søker

Tjenesten er for personer som har for dårlig funksjonsnivå til å kunne være i vanlig tilrettelagt arbeid gjennom NAV, og som har behov for å delta i aktivitet på dagtid.

Hva koster det?

Tjenesten er gratis. Egenandel for transport, mat og drikke kan komme i tillegg.

Søknadsfrist

Det er ikke søknadsfrist. Søknader behandles fortløpende.

Hva skjer videre?

For å forsikre oss om at du får det tilbudet som passer best for deg, kommer vi vanligvis på hjemmebesøk. Avtale om hjemmebesøk gjør vi med deg eller den du har gitt fullmakt.