Til innhold
Dagsenter for personer med funksjonsnedsettelse

Dagsenter for personer med funksjonsnedsettelse

Noen bydeler har tilbud på dagtid for personer med nedsatt funksjonsevne. Hvis din bydel ikke har dagsenter, kan du søke om plass i en annen bydel. Bruk søknadsskjema for helse- og omsorgstjenester for å søke om plass på dagsenter.

Oversikt over alle dagsentere i Oslo for personer med funksjonsnedsettelse

 

Hva får du?

Dagsentrene tilbyr sosiale aktiviteter, trening og fellesturer. Tilbudet er tilpasset den enkelte brukers ferdigheter, interesser og behov.

Hva koster det?

Tilbudet er gratis. Brukere med innvilget TT-kort må betale egenandel på transport.