Til innhold
Dagsenter for personer med funksjonsnedsettelse

Bytte av dagsenter for psykisk utviklingshemmede

Du kan selv velge leverandør av dagsenterplass for psykisk utviklingshemmede. Dette kalles brukervalg. Du kan velge et dagsenter hvor du vil i Oslo, enten et kommunalt dagsenter eller ett av de private dagsentrene. Uansett hvem du velger, vil kommunen følge opp kvaliteten på tjenesten.