Alle dagsentre for personer med funksjonsnedsettelse

Kontakt

Telefon

948 18 196

Besøksadresse

Grenseveien 66, 0663 OSLO

Du kan også nå oss på: 908 53 438.

Åpningstider

Uke 43

 • Mandag: 09:00 - 15:00
 • Tirsdag: 09:00 - 15:00
 • Onsdag: 09:00 - 15:00
 • Torsdag: 09:00 - 15:00
 • Fredag: 09:00 - 15:00
 • Lørdag: Stengt
 • Søndag: Stengt

Uke 44

 • Mandag: 09:00 - 15:00
 • Tirsdag: 09:00 - 15:00
 • Onsdag: 09:00 - 15:00
 • Torsdag: 09:00 - 15:00
 • Fredag: 09:00 - 15:00
 • Lørdag: Stengt
 • Søndag: Stengt

Uke 45

 • Mandag: 09:00 - 15:00
 • Tirsdag: 09:00 - 15:00
 • Onsdag: 09:00 - 15:00
 • Torsdag: 09:00 - 15:00
 • Fredag: 09:00 - 15:00
 • Lørdag: Stengt
 • Søndag: Stengt

Valle Hovin dagsenter

Valle Hovin dagsenter (tidligere Østerdalsgata dag- og aktivitetssenter) er forbeholdt målgruppen med lett til moderat utviklingshemming. Dette skal være et sted der mennesker med utviklingshemming trives og utvikler seg i trygge omgivelser.

Dagsenteret skal gjennom faglig profesjonalitet gi et meningsfylt aktivitetstilbud som er individuelt tilpasset den enkelte brukers ønsker, interesser, behov og forutsetninger.

Alle ansatte har relevant kompetanse og lang erfaring med brukergruppen. Personalet består av vernepleier, 1- og 3-årige miljøterapeuter og helsefagarbeidere.

Vi er miljøfyrtårnsertifisert. Ta kontakt med oss for å få tilsendt vår miljø- og klimarapport.