Alle dagsentre for personer med funksjonsnedsettelse

Kontakt

Besøksadresse

Solveien 119 a, 1170 OSLO

Signo Conrad Svendsen Senter

Signo Conrad Svendsen senter gir et landsdekkende tilbud til døve og døvblinde som trenger tilrettelagte tjenester i et tegnspråklig miljø. Dagsenteret har som hovedmålsetning at alle skal få tilrettelagt arbeid og et aktivitetstilbud som er tilpasset egne interesser og evner. Selvstendighet og mestring er viktige elementer. Vi tilbyr også noen sosionomtjenester til de brukerne som bor i egen bolig utenfor senteret. Signo Conrad Svendsen Senter er en privat tilbyder av dagsentertjenester.

Les mer om tilbudet på nettsidene til Signo Conrad Svendsen Senter