Alle dagsentre for personer med funksjonsnedsettelse

Kontakt

Besøksadresse

Hans Nielsen Hauges gate 44a, 0481 OSLO

Ragna Ringdals Dagsenter

Et ressurssenter med tilbud til mennesker med funksjonshemming. Dagsenteret ligger sentralt i rolige og tilbaketrukne omgivelser.

Vi legger til rette for læring, utvikling og vekst. På Ragna Ringdals Dagsenter består den gode hverdagen av lek, omsorg og fine opplevelser.Dagsenteret vurderer den enkeltes behov for aktivisering / trening i forhold til kommunikative ferdigheter, sosiale ferdigheter og dagliglivets ferdigheter. Videre vurderer dagsenteret den enkeltes behov for fysisk aktivitet. 

Dagsenteret drives av Stiftelsen Ragna Ringdals Dagsenter, som er en privat tilbyder av dagsentertjenester.