Alle dagsentre for personer med funksjonsnedsettelse

Kontakt

Besøksadresse

Radarveien 100, 1152 OSLO

Radarveien dagsenter

Radarveien dagsenter gir et tilrettelagt arbeidstilbud til utviklingshemmede som er over 20 år og bor i Oslo. I tillegg tilbyr vi avlastning til familier med utviklingshemmede medlemmer i alle aldre. Dagsenteret drives av Stiftelsen Radarveien, som er en privat tilbyder av dagsentertjenester.

Les mer om tilbudet på nettsidene til Stiftelsen Radarveien dagsenter