Alle dagsentre for personer med funksjonsnedsettelse

Kontakt

Telefon

469 08 712

Besøksadresse

Vøyensvingen 8, 0458 OSLO

Mølla dagsenter

Dagsenteret skal gjennom faglig profesjonalitet og meningsfylte aktiviteter bidra til at den enkelte får bedre funksjonsnivå og livskvalitet. Vi ønsker å gi deg et variert og tilrettelagt aktivitetstilbud. Vi fokuserer på omsorg, trygghet, fellesskap og kommunikasjon i et sosialt miljø.