Til innhold
Alle dagsentre for personer med funksjonsnedsettelse

Mølla dagsenter

Stengte tilbud for å hindre koronasmitte

De fleste av kommunens tjenester, tilbud og arrangement er nå stengt eller avlyst inntil videre. Det gjøres for å hindre spredning av viruset og holde befolkningen trygg.

Kontakt

Telefon

469 08 712

Besøksadresse

Vøyensvingen 8, 0458 OSLO

Mølla dagsenter

Dagsenteret skal gjennom faglig profesjonalitet og meningsfylte aktiviteter bidra til at den enkelte får bedre funksjonsnivå og livskvalitet. Vi ønsker å gi deg et variert og tilrettelagt aktivitetstilbud. Vi fokuserer på omsorg, trygghet, fellesskap og kommunikasjon i et sosialt miljø.