Til innhold
Alle dagsentre for personer med funksjonsnedsettelse

Hovseter dagsenter

Kontakt

Telefon

970 57 287

Besøksadresse

Hovseterveien 88, 0768 OSLO