Til innhold
Alle dagsentre for personer med funksjonsnedsettelse

Haugenstua Dagsenter

Stengte tilbud for å hindre koronasmitte

De fleste av kommunens tjenester, tilbud og arrangement er nå stengt eller avlyst inntil videre. Det gjøres for å hindre spredning av viruset og holde befolkningen trygg.

Kontakt

Telefon

23 47 12 70

E-post

Besøksadresse

Ole Brumms vei 7, 0979 OSLO

Haugenstua Dagsenter

Vi er et dagsenter for personer med psykisk utviklingshemming. Brukermedvirkning og individuell tilrettelegging av aktivitetene er grunnleggende prinsipper, brukerstyring skal tilstrebes. Driften av dagsenteret skal være basert på et humanistisk menneskesyn, samtidig som det skal gjøres nytte av et rikt og bredt virkemiddelapparat hva metodisk tilnærming angår.