Alle dagsentre for personer med funksjonsnedsettelse

Kontakt

Besøksadresse

Durudveien 33/35, 1344 HASLUM

Aurora Verksted

Vi tilrettelegger for kunst- og håndverksarbeid til arbeidstakere med variert bakgrunn og ulik funksjonshemning. Kunstnere med og uten funksjonshemming arbeider sammen om blant annet maling, tekstil, keramikk og smykker. Vi driver butikken Respect på Majorstua. Aurora Verksted er en privat tilbyder av dagsentertjenester.

Les mer om tilbudet på nettsidene til Aurora Verksted