Til innhold
Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

Søk om brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

Har du en funksjonsnedsettelse og trenger hjelp i hverdagen, kan du søke om brukerstyrt personlig assistanse (BPA).
 

Søk om BPA ved å bruke søknadsskjemaet for helse- og omsorgstjenester

Kontakt din leverandør av brukerstyrt personlig assistanse

 

Hva får du?

Du får en assistent som gir deg personlig og praktisk hjelp i hverdagen etter dine behov og ønsker. Du styrer selv:

  • hvem du vil ha som assistent
  • hva assistenten skal gjøre
  • hvor og til hvilke tider assistenten skal være hos deg

Hvis du ikke selv kan være arbeidsleder for assistenten, kan rollen som arbeidsleder ivaretas av noen som kjenner deg godt.

Du velger din assistent fra en kommunal eller privat leverandør. Kommunen er ansvarlig for å følge opp kvaliteten på tjenesten.


Se oversikt over hvilke leverandører du kan velge i din bydel

Krav til søker

Du må:

  • ha et langvarig og stort behov for personlig assistanse

Hva koster det?

Husholdningens samlede inntekt avgjør hvor mye du skal betale. Egenandel er den samme om du velger privat eller kommunal leverandør.

Du betaler per time, men aldri mer enn maksbeløpet for din inntekt.

Priser for BPA
Husstandens samlede skattbare nettoinntekt før særfradragGrunnbeløpTimesatsUtgiftstak
Inntil kr 185 152under 2 Gkr 33kr 200 per mnd
Fra kr 185 1522-3 Gkr 72kr 7 200 per år
Fra kr 277 7283-4 Gkr 186kr 18 600 per år
fra kr 370 304 og oppover4 G og overKr 308kr 30 800 per år

*Priser fra og med 1. januar 2017
Grunnbeløp i folketrygden

Hva skjer videre?

Når du søker helse- og omsorgstjenester er det søknadskontoret i bydelen som behandler søknaden. Finn kontaktinformasjon til søknadskontoret i din bydel