Til innhold
Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

Fritt brukervalg: Bytte av leverandør av brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

Du kan selv velge leverandør av brukerstyrt personlig assistanse. Dette kalles brukervalg.

Du kan enten velge bydelen som arbeidsgiver for assistentene eller en av de private leverandørene som har avtale med bydelen din. Uansett hvem du velger, vil kommunen følge opp kvaliteten på tjenesten.

Slik bytter du leverandør av BPA

Hvis du vil bytte leverandør av BPA, må du ringe eller skrive til din bydel. Bruk gjerne skjemaet for bytte av BPA som du sender i posten. Det er tre måneders oppsigelsestid.

Last ned skjema for bytte av leverandør av BPA (PDF, O,1 MB)

Her finner du oversikt over alle leverandører av BPA i din bydel