Til innhold
Barn og unge med funksjonsnedsettelse

Foreldreveiledning i gruppe (oppstart)

Arrangementsinformasjon

Dato

Torsdag 5. september

Tid

Hele dagen

Sted

Platousgate 12, 0190 OSLO
4. etasje

Om aktiviteten

Fagsenteret i Gamle Oslo arrangerer kurs i foreldreveiledning "De utrolige årene".

«De utrolige årene» er et forebyggingsprogram for foreldre til barn som har en atferd de synes er vanskelig å håndtere (krevende temperament, uvanlig trassig, tar ikke beskjeder). Kurset retter seg mot foreldre som føler seg usikre i deler av foreldrerollen og ønsker å lære mer om barneoppdragelse.

Varighet

Kurset består av 15 samlinger. Samlingene er på dagtid på torsdager og varer i to timer.

Oppstart er 5. september.

Hvem kan delta?

Kurset er for deg som bor i bydel Gamle Oslo og har barn fra 3 til 6 år.

Hva kan du lære?

Når foreldre er usikre i oppdragelsen av sine barn, har barn og foreldre lett for å komme inn i et samspillmønster der det kan bli for mye fokus på det barnet gjør galt. Denne negative trendens ønsker man å snu. Når foreldrene endrer sin atferd overfor barnet, vil barnet som oftest også endre sin.

I foreldregruppene lærer foreldre å bruke enkle, men effektive oppdragelsesprinsipper. Kurset vektlegger relasjonsbygging med barnet, ros og oppmuntring, grensesetting og hvordan håndtere utagering og negativ atferd på en rolig måte. Det legges stor vekt på å få foreldre og barn til å leke sammen og på at barnet får mye ros og anerkjennelse når det viser positiv atferd.

De fleste foreldre som har deltatt på DUÅ-kurset uttrykker stor tilfredshet. De opplevde at de fikk konkret hjelp som kunne tas i bruk med en gang sammen med barnet.

Påmelding og kontakt

For påmelding eller spørsmål om kurset, ta kontakt med: