Til innhold

Foreldreveiledning i gruppe (oppstart)

Årsaken er oppgradering av designet. Vi beklager om dette er en ulempe for deg. 

Arrangementsinformasjon

Dato

Torsdag 5. september

Tid

Hele dagen

Sted

Platousgate 12, 0190 OSLO
4. etasje

Om aktiviteten

Fagsenteret i Gamle Oslo arrangerer kurs i foreldreveiledning "De utrolige årene".

«De utrolige årene» er et forebyggingsprogram for foreldre til barn som har en atferd de synes er vanskelig å håndtere (krevende temperament, uvanlig trassig, tar ikke beskjeder). Kurset retter seg mot foreldre som føler seg usikre i deler av foreldrerollen og ønsker å lære mer om barneoppdragelse.

Varighet

Kurset består av 15 samlinger. Samlingene er på dagtid på torsdager og varer i to timer.

Oppstart er 5. september.

Hvem kan delta?

Kurset er for deg som bor i bydel Gamle Oslo og har barn fra 3 til 6 år.

Hva kan du lære?

Når foreldre er usikre i oppdragelsen av sine barn, har barn og foreldre lett for å komme inn i et samspillmønster der det kan bli for mye fokus på det barnet gjør galt. Denne negative trendens ønsker man å snu. Når foreldrene endrer sin atferd overfor barnet, vil barnet som oftest også endre sin.

I foreldregruppene lærer foreldre å bruke enkle, men effektive oppdragelsesprinsipper. Kurset vektlegger relasjonsbygging med barnet, ros og oppmuntring, grensesetting og hvordan håndtere utagering og negativ atferd på en rolig måte. Det legges stor vekt på å få foreldre og barn til å leke sammen og på at barnet får mye ros og anerkjennelse når det viser positiv atferd.

De fleste foreldre som har deltatt på DUÅ-kurset uttrykker stor tilfredshet. De opplevde at de fikk konkret hjelp som kunne tas i bruk med en gang sammen med barnet.

Påmelding og kontakt

For påmelding eller spørsmål om kurset, ta kontakt med: