Kjernehuset dagsenter

Kjernehuset dagsenter er Bydel Østensjøs dagsenter for psykisk utviklingshemmede. Det er totalt 8 brukere som har et tilbud på Kjernehuset. Noen har fulltid, mens andre deler plass. Det er knyttet 4 årsverk til dagsenteret.

Målgruppen vår er voksne psykisk utviklingshemmede over 18 år.

Vi ønsker å tilrettelegge for ett individuelt tilpasset tilbud ut ifra brukerens behov og forutsetninger.

Aktivitetene ved dagsenteret er individuelt tilpasset og er lagt opp etter brukerens premisser. Brukerne har egen tilrettelagt dagsplan som de følger. I dagsplanen er det lagt opp egenaktiviteter samt aktiviteter felles med de andre.

Vi legger vekt på at brukerne skal oppleve mestring og glede i de dagligdagse oppgavene. I fokus står fellesskapet og Kjernehuset dagsenter som ett sosialt arena for våre brukere, hvor vi ønsker at de skal føle seg trygge og bli godt ivaretatt.

Dagene inneholder ulike formgivningsaktitiveter, deltagelse på kjøkken og matlaging. Det er i tillegg faste turdager i løpet av uken, og daglige samlingsstunder hvor sang og musikk brukes som ett viktig kommunikasjonsverktøy.

Avdelingsleder
Gunvor Hamre
Telefon
Teamleder
Kjell Erik Haug
Telefon

Kontakt

Telefon
Besøksadresse:
Enebakkveien 158 G
0680 OSLO

Åpningstider

  • Mandag
  • Tirsdag
  • Onsdag
  • Torsdag
  • Fredag
  • Lørdag
  • Søndag