Kontakt

Telefon

22 95 06 15

E-post

Besøksadresse

Langmyrgrenda 1, 0861 OSLO

Sogn aktivitetshus

Sogn aktivitetshus er Bydel Nordre Akers dagtilbud til voksne utviklingshemmede og fysisk funksjonshemmede. Enheten har ca 40 brukere som alle har et individuelt tilpasset tilbud.