Kontakt

Besøksadresse

Radarveien 100, 1152 OSLO

Radarveien dagsenter

Stiftelsen Radarveien er en ideell stiftelse som driver dagsenter for mennesker med utviklingshemming, innenfor alle omsorgsnivåer. Vi holder til på Lambertseter i et bygg, spesielt utviklet for målgruppen.

Vi har flotte fasiliteter; både ute og inne som for eksempel svømmebasseng, gymsal, ballbasseng, fysioterapirom, hviterom, stort innvendig torg og flere ulike typer aktivitets- og sanserom.

Våre satsningsområder er kommunikasjon, fysisk fungering, ADL-ferdigheter, arbeid og sysselsetting, helse og velvære, sansestimulering og sosial fungering.

På Radarveien tilrettelegger vi for mange aktiviteter, som allsang på torget, Radaravisen, vedproduksjon, fysioterapi og fysmus, utflukter og faste årstidsmarkeringer.