Kontakt

Telefon

23 47 12 70

E-post

Besøksadresse

Ole Brumms vei 7, 0979 OSLO

Haugenstua Dagsenter

Vi er et dagsenter for personer med psykisk utviklingshemming. Brukermedvirkning og individuell tilrettelegging av aktivitetene er grunnleggende prinsipper, brukerstyring skal tilstrebes. Driften av dagsenteret skal være basert på et humanistisk menneskesyn, samtidig som det skal gjøres nytte av et rikt og bredt virkemiddelapparat hva metodisk tilnærming angår.