Hallagerbakken aktivitetssenter

Kontakt

Telefon

22 61 16 26

Besøksadresse

Hallagerbakken 106, 1256 OSLO

Hallagerbakken aktivitetssenter

Hallagerbakken aktivitetssenter gir dagtilbud til 15 mennesker med ulikt funksjonsnivå og behov for bistand. Dagsenteret skal gjennom faglig profesjonalitet og meningsfylte aktiviteter bidra til at den enkelte får bedre funksjonsnivå og livskvalitet. Vi ønsker å gi deg et variert og tilrettelagt aktivitetstilbud. Vi fokuserer på omsorg, trygghet, fellesskap og kommunikasjon i et sosialt miljø.