Kontakt

Telefon

23 47 61 44

E-post

Besøksadresse

Aslakveien 14a, 0753 OSLO

Blåklokka dagsenter

Blåklokka dagsenter er et dagtilbud for voksne mennesker med utviklingshemning. Tilbudet et tilpasset den enkelte brukers ferdigheter, interesser og behov.

Vi gir per dags dato aktivitetstilbud til 13 voksne brukere med varierende bistandsbehov i alderen 24–76 år.