24. mars: Ingen endringer for barnehager og skoler uka etter påske

Pressemelding: Barnehager og skoler vil fortsette med samme smitteverntiltak de har i dag også den første uken etter påske. Det betyr at dagens regler gjelder til og med fredag 9. april.

– Vi er nødt til å gi skolene tid til å omstille seg til de nye smittevernveilederne. De har dessverre blitt forsinket fra nasjonale myndigheter. Det er fortsatt en alvorlig smittesituasjon og vi vet at mange elever på de eldste trinnene har veldig mange nærkontakter, noe som er spesielt risikabelt med tanke på det muterte viruset. Derfor må vi utsette overgangen til rødt nivå. Også 5.-7. trinn i de hardest rammede bydelene holder stengt denne uka. Fortsatt vil enkeltbarneskoler og barnehager bli stengt der situasjonen tilsier det, sier Inga Marte Thorkildsen, byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo.

Nasjonale myndigheter har varslet at ny smittevernveileder for videregående skole vil komme i dag, og tilsvarende for barnehager og grunnskoler i løpet av denne uken.

– Skoler og barnehager vil trenge tid å omstille seg til de nye veilederne, derfor har vi besluttet at de skal gi et tilbud i henhold til smittevernreglene slik de er definert i dag, - også i uken etter påske, sier Thorkildsen.

Dette betyr at følgende gjelder for dagene 6. – 9. april

  • Barnehagene organiseres på rødt nivå
  • Rødt nivå i barneskolen (1.–4. trinn i hele byen, samt 5.–7. trinn på skoler i bydeler som ikke har heldigital undervisning)
  • Heldigital undervisning for 5.–7. trinn for alle skoler i bydelene Grorud, Stovner, Alna, Bjerke, Gamle Oslo, Grünerløkka og Søndre Nordstrand. Det kan bli aktuelt å innføre heldigital undervisning for denne aldersgruppen på andre skoler eller i andre bydeler dersom smittesituasjonen lokalt tilsier det.
  • Heldigital undervisning for ungdomsskolen, videregående skole og voksenopplæringen i hele Oslo.

– Det er mange barnehager og skoler som nå står i en svært tøff driftssituasjon på grunn av koronarelatert fravær, krav til smittevernfaglig forsvarlig drift og mangel på vikarer. Noen har måttet stenge hele tilbudet, eller avdelinger. Alle strekker seg nå langt for at flest mulig barn og unge skal få et daglig barnehage- og skoletilbud, sier byråden.

- Vi har under hele pandemien vært tydelige på at barnehager og skoler må identifisere og gi et fysisk tilbud til barn i utsatte livssituasjoner.

For de tre første dagene i påskeuken gjelder dette:

Alle barnehager og aktivitetsskoler stenges i påskeuken, men barn til foreldre med samfunnskritiske funksjoner skal få et tilpasset tilbud med fysisk tilstedeværelse i barnehage før påske. Barn under 12 år med foreldre i samfunnskritiske funksjoner og elever i sårbare livssituasjoner som har plass i AKS til vanlig, vil få et tilpasset tilbud i AKS de tre arbeidsdagene i påskeuken.

Kontakt kommunen

Ta kontakt om du har spørsmål om tiltakene

Mer informasjon om Oslo kommunes tiltak mot korona

Alle statusartikler om koronatiltak fra Oslo byråd

Informasjon om korona for deg som bor i Oslo kommune