22. september: Slik skal massetesting på barnetrinnet foregå

Pressemelding: Fredag 24. september starter elevene på barnetrinnet med regelmessige selvtester. Da er alle 90 000 elevene i Osloskolen med på massetestingen.

Read the press release in English

De rundt 47 000 elevene på 1.-7. trinn oppfordres til å teste seg to dager i uken, på tirsdager og fredager. Unntaket er elever som har hatt korona de siste 12 månedene og de som er fullvaksinert. Selvtestene blir sendt ut til alle barneskolene i løpet av dagen.

– Vi er glade for at vi nå kan utvide massetesting til også å gjelde barnetrinnet. Erfaringene fra ungdomsskolen, videregående og voksenopplæringen er positive. Smitten går ned nå, og elevene kan være mer i klasserommet, sier utdanningsdirektør Marte Gerhardsen.

Fakta om massetestingen

  • Alle elever i Osloskolen kan teste seg fast og regelmessig, to ganger i uka.
  • Elevene tester seg selv på faste dager. Alle elevene på skolen må teste seg på de samme dagene.
  • På barnetrinnet tester alle elevene seg hjemme, med bistand fra foresatte.
  • På ungdomstrinnet, videregående og voksenopplæring velger skolene om de vil organisere at elevene tester seg på skolen eller sende testene hjem med elevene.
  • Massetestingen av de 90.000 elever varer i alle fall til og med høstferien.
  • Elevene skal også gjennomføre testingen i høstferien.
  • Testen er frivillig, og vi oppfordrer alle elever til å gjennomføre testen.

Les alt om testing av barn og unge i skoler og barnehager

Kontakt kommunen

Ta kontakt om du har spørsmål om tiltakene

Mer informasjon om Oslo kommunes tiltak mot korona

Alle statusartikler om koronatiltak fra Oslo byråd

Informasjon om korona for deg som bor i Oslo kommune