Utdeling av selvtester i Bydel St. Hanshaugen

Vi deler ut selvtester til innbyggere i Oslo.

Oversikt over hvor bydelen deler ut selvtester

Bydelsadministrasjonen / Helsestasjonen / HFU

  • Adresse: Stensberggata 25.
  • Åpningstider: Mandag-fredag kl. 08:00-15:30, tirsdag og torsdag kl. 15:30-18:30

Husk dette når du tar en selvtest

Selvtesten gir et øyeblikksbilde av om du er smittsom med korona. Negativt svar er ikke en garanti for at du ikke er smittet.